Pro učně a vedení školy to znamená, že se minimálně na dva roky přesunou do provizorních prostor v centru města. Velké stěhování začne tento týden. Pekaři využijí pekařství v Palackého ulici, kuchaři a číšníci hotel Adam, instalatéři budou mít dílny na dvoře za restaurací Kotva. V pekařství škola chystá prodej pro veřejnost, v hotelu Adam bude vařit obědy a večeře.

close Václav Lohniský jako Hujer ve filmu Marečku, podejte mi pero info Zdroj: Archiv České televize zoom_in Václav Lohniský jako Hujer ve filmu Marečku, podejte mi pero Herec Václav Lohniský, představitel nezapomenutelných filmových rolí podbízivého studenta Hujera v komedii Marečku, podejte mi pero či psychiatra Chocholouška v Jáchyme, hoď ho do stroje, bydlel podle zjištění historika Ondřeje Vašaty v letech 1932 až 1934 s rodiči v jednom z nájemních bytů v trutnovském hostinci U Bílého koníčka, pozdější učňovské restauraci Junior. Budova, která sloužila od roku 1970 pro výuku učňovských oborů, šla i s legendárním Juniorem v uplynulých dnech k zemi.

Restauraci Junior chtějí i v novém projektu

„Budovy A a B byly prázdné, úplně vystěhované, protože se počítalo s jejich rekonstrukcí. Nevznikla tedy žádná škoda na vnitřním vybavení organizace. V důsledku zřícení příčky a následné demolice došlo ale k ovlivnění provozu ostatních tří budov C, D, E, protože jsou odpojena média a nelze je znovu zprovoznit bez stavebních úprav, které by byly neekonomické. Demolice se tedy nově dotkla praktické výuky oborů pekař a instalatér, s přesunem praktické výuky oboru kuchař-číšník se počítalo před rekonstrukcí,“ vysvětlila ředitelka školy Petra Jansová.

Podobu nového areálu ve Volanovské ulici intenzivně řeší Královéhradecký kraj jako zřizovatel. „V tuto chvíli je hotová demolice objektů a kraj pracuje na přípravě nového projektu. Náhradní prostory pro učební obory už vedení školy dojednalo přímo v Trutnově,“ konstatoval mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

„V původním projektu se s modernizovanou restaurací Junior počítalo, dokonce se měl zvětšit počet míst. Budeme požadovat, aby se s ní počítalo i v budoucím projektu,“ řekla ředitelka Petra Jansová. V uplynulém školním roce navštěvovalo školu 330 žáků, v Trutnově působila na čtyřech místech. V areálu ve Volanovské ulici využívala šest budov.

Dvojnásobná demolice

Objekt Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově ve Volanovské ulici měl původně projít rekonstrukcí. Když se ale zřítila jedna z nosných zdí budovy A, kraj jako zřizovatel musel změnit plány. Rozhodl o demolici a výstavbě nové budovy.

„Při rekonstrukci budovy A objektu ve Volanovské ulici došlo 30. června k narušení nosné příčky, zřícení stropu a následně i části střechy. Stavbu bylo nutné kvůli nestabilitě budovy A zastavit, odpojit od všech médií, byl zakázán vstup do areálu, omezena doprava na hlavní silnici, chystala se demolice budovy A,“ popsala situaci Petra Jansová.

Pro školu to znamenalo, že nebude moct minimálně dva roky používat žádnou z dalších tří budov areálu ve Volanovské ulici a bude muset oproti plánu přestěhovat i sekretariát, pekárnu, zednickou a instalatérskou dílnu do náhradních prostor. Demolice začala ve čtvrtek 3. srpna. V pondělí 7. srpna byla zjištěna velká prasklina i na vedlejší budově, kde se nacházela restaurace Junior, a statik nařídil zbourat i tuto budovu.

Mají kde učit teorii i praxi

„Mimořádná událost a následně i demolice některých budov na Volanovské samozřejmě významně ovlivní chod celé organizace, příští roky budou velmi náročné, ale chtěla bych ubezpečit veřejnost, že v Trutnově máme kde učit jak teorii, tak i praxi. V září budeme potřebovat ještě vše doladit, ale myslím, že od října bude vše fungovat ku prospěchu žáků i veřejnosti,“ uvedla ředitelka školy.

„Věřím, že kraj jako zřizovatel odpovědně promyslí a připraví podobu budoucího areálu na Volanovské. A jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. Máme příležitost vymyslet funkční, estetický, energeticky méně náročný areál, který bude dělat chloubu nejen Královéhradeckému kraji jako zřizovateli, ale hlavně městu a obyvatelům Trutnova,“ dodala.

Najít náhradní prostory pro praxi nebylo jednoduché, musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a hygienická pravidla. „Nepřesouvali jsme žáky, protože byly prázdniny, ale problematické bylo sehnat náhradní prostory a zajistit přesun strojů a dalšího vybavení, protože demolice stále ještě probíhá a do objektu je zakázán vstup kvůli bezpečnosti. Vše se tedy začne realizovat teprve příští týden. Navíc stroje, které přesouváme, například pekařská pec, jsou objemné, musí se nejdříve odborně rozebrat tak, aby prošly dveřmi, převézt na nové místo a znovu odborně zapojit. Navíc jsou dovolené, chybí tedy řemeslníci a kapacity firem,“ přiblížila aktuální stav Jansová.

Budou vařit i pro veřejnost

Praktická výuka oboru pekař se přesune do momentálně uzavřeného pekařství v Palackého ulici 85 kousek od Krakonošova náměstí. Od poloviny září tam chce škola prodávat veřejnosti cukrářské a pekařské výrobky, tak jako tomu bylo v areálu ve Volanovské ulici. Pro kuchaře a číšníky si škola pronajala prostory v hotelu Adam v Havlíčkově ulici na horním podloubí u náměstí. „V průběhu září se provoz rozjede a počítáme, že ve druhé polovině září budeme kromě školní kuchyně zajišťovat v hotelu Adam i provoz podobně jako v bývalé restauraci Junior, to znamená obědy a později i večeře pro veřejnost,“ upřesnila ředitelka.

Instalatéři budou mít dílnu na dvoře za restaurací Kotva na pěší zóně, zedníci budou využívat původně soukromý objekt, který sousedí s budovou E ve Volanovské ulici a je také nově součástí areálu. Sekretariát se přesune do pokojů domova mládeže v Úpické ulici.

Plánovali přesun domova mládeže

Rekonstrukce objektu ve Volanovské ulici byla plánovaná a připravovaná zhruba dva roky. Jejím cílem bylo zmodernizovat a přesunout z budovy v ulici Úpická 160 na Volanovskou domov mládeže (do budovy A a B) a cukrářskou dílnu (do budovy D) do nevyužívaných prostor učeben teoretické výuky a skladů. Budova v ulici Úpická by totiž podle vedení školy v nejbližší době potřebovala velkou investici do oprav.

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou fází. Opravy budov A+B začaly na jaře 2023 a měly skončit v září 2024. V této fázi došlo k přesunu oboru kuchař - číšník do konce školního roku na odloučené pracoviště do Teplic nad Metují s tím, že od 1. září 2023 bude domluveno využívání prostor kuchyně a restaurace v hotelu Adam v Trutnově. Ve druhé fázi měla následovat rekonstrukce budov C+D+E (při již zkolaudovaném provozu A+B).

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie Trutnov vznikla 1. července 2018 splynutím středních škol SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243, a SŠHSS Teplice nad Metují. V uplynulém školním roce ji navštěvovalo 330 žáků. Škola poskytuje vzdělávací služby, stravovací služby, řemeslné služby a ubytovací služby na pracovištích v Trutnově a Teplicích nad Metují.

Podle historika Ondřeje Vašaty z Muzea Podkrkonoší byl dům čp. 243 (pozdější střední odborná škola a učiliště s Restaurací Junior) postaven za první republiky na přelomu 20. a 30. let minulého století na okraji Trutnova na příjezdu od Jičína. Fungoval tam nejprve Hostinec U Bílého koníčka, ve kterém se také pronajímaly byty. V jednom z nich žil v letech 1932 až 1934 se svými rodiči známý herec Václav Lohniský, představitel filmových rolí studenta Hujera a psychiatra Chocholouška. „Bydlel tam s rodiči a sestrou, když mu bylo 12 let. Jeho tatínek, který pracoval jako úředník na okresních úřadě, zemřel přímo v tomto domě 9. srpna 1933 ve věku 50 let, když podlehl chronickému zápalu srdečního svalu. Václav Lohniský v Trutnově studoval české gymnázium,“ připomněl Ondřej Vašata.

close Na místě zbourané budovy střední školy ve Volanovské ulici v Trutnově stál v minulosti Hostinec U bílého koníčka. Pohlednice pochází z roku 1935. info Zdroj: ze sbírky Muzea Podkrkonoší v Trutnově zoom_in Na místě zbourané budovy střední školy ve Volanovské ulici v Trutnově stál v minulosti Hostinec U bílého koníčka. Pohlednice pochází z roku 1935.

Hostinec U Bílého koníčka existoval i krátce po druhé světové válce, poté sloužil jako internát lesnické školy. V roce 1970 začal být využíván pro učňovské školství. „V letech 1981 až 1983 byl areál ve Volanovské ulici rekonstruován. Vznikly tam prostory pro technické vyučování, domov mládeže s ubytovnou pro čtyři desítky žáků, vznikla tam kuchyně pro potřeby celodenního stravování, instalatérská, tesařská a zednická dílna. K zahájení provozu po rekonstrukci došlo 1. září 1983,“ uvedl trutnovský historik.