Celkem deset vajíček obou samic je nyní na cestě do italské Cremony, kde se experti pokusí s pomocí spermatu již uhynulých samců vytvořit embrya. Odběr je klíčový pro přežití druhu v budoucnosti. Fatu a Nájin jsou poslední známí jedinci svého druhu na planetě.

Safari Park Dvůr Králové je hlavním koordinátorem projektu na záchranu nosorožců bílých severních a jedním z nejlepších chovatelů nosorožců na planetě. Dvorská zoo je jediným místem, kde se mimo Afriku rozmnožili nosorožci bílí severní, právě Fatu a Nájin.

Přesně dvanáct měsíců po průlomovém prvním odběru vajíček v srpnu 2019 a osm měsíců po druhém mohl mezinárodní tým expertů uskutečnit důležitý třetí odběr vajíček samicím nosorožce bílého severního Fatu a Nájin. K odběru došlo v úterý 18. srpna v keňské rezervaci Ol Pejeta. Obě samice podstoupily zákrok v celkové anestézii a vědci behěm něj odebrali celkem 10 vajíček – dva od Nájin a osm od Fatu.

Vajíčka oplodní spermatem v italské laboratoři

"Je velmi povzdbudivé, že jsme dokázali odebrat vajíčka také od Nájin. Musíme počítat s tím, že v budoucnu její věk a zdravotní stav neumožní další odběry. Pro zachování druhu by přitom bylo skvělé, kdyby se povedlo vytvořit embrya i z vajíček Nájin, nejen od Fatu," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Podle plánu by mládě, které snad v dohledné době přijde na svět, mělo vyrůst ve společnosti Fatu a Nájin. Nájin však nezadržitelně stárne, a tak není možné jakkoli otálet.

Ihned po odběru byla vajíčka vypravena na cestu do italské laboratoře Avantea. V následujících dnech budou v laboratoři inkubována, dozrají a vědci je oplodní spermatem již uhynulých samců nosorožce bílého severního.

Cílem projektu je vytvořit životaschopná embrya nosorožců severních bílých. Ta zamíří do tekutého dusíku, stejně jako tři embrya, která se povedlo vytvořit během uplynulých procedur. "Veškeré kroky probíhají tak, aby tým neztrácel žádný čas ve snaze o záchranu nosorožců bílých severních před úplným vyhubením," poznamenal Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové.

Náhradní matky 

Podle něj v tuto chvíli již probíhají přípravy na další krok celé akce, tedy vytvoření embryí. Vědci také přímo v Ol Pejetě vybírají samice nosorožců bílých jižních, které budou vhodnými náhradními matkami a odnosí embrya svých severních příbuzných.

Zároveň se experti usnesli na sterilizaci jednoho samce jižního bílého nosorožce. Tento samec, který už v minulosti splodil několik mláďat, bude klíčovým vodítkem pro určení estru samic a vytvoření správného hormonálního prostředí pro ně.

"Pokroky, jichž projekt na záchranu nosorožců bílých severních formou asistované reprodukce dosáhl, jsou nesmírně povzbuzující. Všechny nás to naplňuje optimismem k dalšímu plánovanému kroku. Tím je vložení embryí do samic nosorožce bílého jižního přímo zde v rezervaci Ol Pejeta. Věříme, že tento projekt přitáhne pozornost lidí z celého světa k vážné situaci, v níž se řada divokých zvířat nachází, a odvrátí jakékoli snahy vedoucí k zvýšení poptávky po rozích nosorožců," řekl keňský ministr pro ochranu divoké přírody a turismus Najib Balala.

Mezinárodní konsorcium BioRescue vedené odborníky z Leibnizova instututu pro výzkum divokých a zoo zvířat (Leibniz IZW) a částečně financované německým ministerstvem pro vědu a výzkum muselo odběr uskutečnit několik měsíců po původně plánovaném termínu.

Řada opatření spojených s pandemií covid-19 totiž nevyhnutelně zasáhla i samotný projekt a jeho partnery. Byly to zejména zákaz cestování a kontaktu větších skupin lidí, které znemožnily cestu evropské části týmu do Keni.