Žáci 5. a 6. tříd se společně s účastníky z Velké Británie, Polska a africké Ghany budou seznamovat s tématy chudoby, obživy a obchodu.

Na úvodním semináři lektoři SEVERu spolu se žáky zjišťovali, co je to chudoba a jaké jsou její příčiny. Hravé pojetí se všem zúčastněným líbilo, a tak nikomu ani nepřišlo, že se zároveň učí o jednom z globálních problémů lidstva.

V další části projektu jsme se snažili zjistit, co je charakteristické pro naši školu. Nejprve děti sepsaly všechny své nápady a z nich pak vybraly 5 typických věcí, které výtvarně zpracovaly a umístily do krabice. Zároveň tvořily počítačové prezentace a velké plakáty. Tím však práce neskončila. Stejnou otázku položily svým rodičům a učitelům.

V pátek 9. března žáci předvedli lektorům své „školy v krabici“ i prezentace. Vše propojili mluveným slovem a písničkou. Na oplátku se dozvěděli, jak postupovaly zahraniční partnerské školy a jak se žije v Africe. Dvě hodiny strávené společnou prací byly nejen získáváním informací o vzdálené zemi, ale i příjemnou zábavou při plnění jednotlivých úkolů. Výsledky našeho snažení bychom na konci března rádi předvedli také rodičům.

Vlasta Mertlíková