A pro pětinu Čechů nejsou ničím jiným, než prodlouženým víkendem.

Ukázaly to včera zveřejněné výsledky průzkumu veřejného mínění společnosti Sanep, a potvrdily tak závěry řady předchozích studií, o kterých již včera referoval Deník.

„Na velice nízkou religiozitu u domácí populace poukazuje skutečnost, že pouhá desetina domácí populace vnímá Velikonoce, tedy oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jako nejdůležitější křesťanský svátek a duchovním činnostem se o velikonočních svátcích věnuje necelých devět procent populace,“ řekl šéf agentury Sanep Oldřich Zajíc.

I přes to je zajímavé, že většina respondentů se věnuje o velikonočních svátcích tradičním zvykům (spíše pohanským než křesťanským), jako je malování kraslic, pečení beránků a mazanců, pletení pomlázek, či koledování.

„Přitom na koledu vyráží pouze necelých osm procent populace. Zde je však nutné říci, že počet koledníků bude vyšší, neboť na koledu vyráží zejména populace mladší osmnácti let, která nebyla ve výzkumném vzorku zahrnuta,“ dodal Zajíc.

Studie však ukázala řadu dalších zajímavostí. Třeba tu, že většině lidí nezkomplikovaly přípravu na Velikonoce letošní drahá vejce, problém s tím mělo jen 20 procent respondentů. Nebo tu, že většina Čechů, ačkoliv jsou ateisté, by uvítala uzákonění Velkého pátku za státní svátek (59,5 %).