Na malotřídce ve Velkých Svatoňovicích, kde k dosavadním čtyřem třídám prvního stupně přidali od nového školního roku pátou, se vyrojily problémy mezi rodiči a vedením školy s příchodem nové ředitelky Šárky Helvichové, která dříve pracovala v dětském domově ve Vrchlabí a speciální škole v Trutnově. Situace se vyhrotila tak, že z 35 žáků jich pět v listopadu přestoupilo na jiné základní školy v okolí. „Problémy nastaly už po ohlášení výsledků konkurzu. V té době téměř nikdo novou paní ředitelku osobně neznal. Většina rodičů je ale spokojena, kromě stěžovatelů. Ti nedali novému vedení školy šanci ukázat, že to funguje, a v listopadu jejich děti školu opustily,“ přiblížil situaci starosta Viktor Marek.

"Stížnosti se týkaly problémů s komunikací mezi školou a rodiči, nevhodného chování a vyjadřování paní ředitelky k dětem, nebo oprav v sešitech českého jazyka, kde se objevily hrubé pravopisné chyby. Člověk pochopí, že se při opravování sešitů může i učitel zmýlit, ale ne téměř v každém cvičení a v základních věcech, jako jsou vyjmenovaná slova,“ upřesnila jedna z nespokojených maminek, čeho se stížnosti týkaly. Své jméno si zveřejnit nepřála.

Základní škola ve Velkých Svatoňovicích je malotřídkou. Vyučuje se tam ve třech třídách od prvního do pátého ročníku.Základní škola ve Velkých Svatoňovicích je malotřídkou. Vyučuje se tam ve třech třídách od prvního do pátého ročníku.Zdroj: Deník/Jan Braun

„Na školní inspekci jsme se obrátili se stížnostmi až po tom, co jsme se pokoušeli domluvit na nápravě věcí, které nám vadí ve škole, s konkrétními pedagogy. Když jsme neuspěli ani tam, tak jsme to zkoušeli na obci jako zřizovateli. Tam se na nás hledí jako na pár stěžovatelů a hysterických matek, co nic nevidí reálně,“ doplnila.

Stížnosti mířily na krajskou školní inspekci v Hradci Králové. „Ano, přijali jsme několik žádostí o prošetření stížnosti ve Velkých Svatoňovicích. Česká školní inspekce se tím intenzivně zabývá. Zřizovatel by měl zaujmout k výsledku šetření stížnosti, pakliže je důvodný, nějaké stanovisko,“ připomněla ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Martina Bělková. Inspektoři stížnosti potvrdili, více informací ale nechtěli poskytnout.

„Je mi to líto“

Ředitelce Helvichové je líto, kam celá situace zašla. „Nemám a ani jsem neměla ambice učit český jazyk. Když jsem se o stížnosti dozvěděla, vzala jsem sešity a požádala zkušenou učitelku češtiny, aby zkontrolovala opravy, které jsem udělala. Ve všech sešitech našla jedinou chybu, zapomenutou čárku,“ hájila se Šárka Helvichová. „Je mi líto, že děti odcházejí. Musím respektovat rozhodnutí rodičů. Nedali šanci novým opatřením, která se provedla po stížnostech rodičů na školní inspekci. Patřilo mezi ně například zveřejnění videa ze školní akce na YouTube. Nebyly to ale vážné důvody. Řešili jsme to se školskou radou,“ dodala.

Starosta Marek za ředitelkou stojí. „Paní ředitelka při kontrole cvičení v češtině špatně opravila písmeno. Ano, byla to chyba. Paní ředitelka není češtinářka, má učit matematiku, informatiku a věnovat se vedení školy. Byl to záskok v době, kdy řídila školu a současně učila 5 hodin denně,“ reagoval starosta.

Zásah do mezilidských vztahů

Z Velkých Svatoňovic doputovalo na školní inspekci šest stížností, další mířila na bezpečnost práce. „Na jejich základě byla provedena ve škole opatření k nápravě. Jako zastupitelé jsme shledali, že nejde o závažné stížnosti, jinak by inspekce provedla razantnější opatření. Zastupitelé souhlasili, že nová paní ředitelka odvádí svoji práci dobře. Rozjela pátou třídu, kterou jsme neměli, spolupracuje se zastupiteli. Udělali jsme opatření, aby se věci neopakovaly,“ konstatoval starosta.

„Opravdu nás velmi mrzí, že děti odešly z naší školy na jinou. V obci je to citelný zásah do mezilidských vztahů,“ připustil starosta.

Podle něj je však většina rodičů spokojená, s čímž souhlasí i zástupkyně školské rady z řad rodičů Simona Rozlívka Langerová. Její dcera chodí do 4. Třídy. „Jsem jednoznačně spokojená. Nejen já, ale i další rodiče vnímají pozitivně změnu učitelského sboru. Kvalita vyučování se zvedla. Dříve to byla spíše škola hrou, hodně času se investovalo do různých zážitků na úkor výuky, což je nyní vidět. Podle mě je lepší věnovat se výuce ve škole a omezit jiné aktivity,“ sdělila svůj názor.

„Kolegové učitelé narážejí na základní nedostatky ve vědomostech dětí. Ve druhé třídě nejsou některé děti schopné opsat slovo z tabule nebo přečíst jednoduché věty. Ve 4. a 5. třídě neumí jednoduchou malou násobilku. S tím bojujeme od září. Dítě ve 4. třídě odpoví, že 9 děleno 9 jsou tři,“ udivilo novou ředitelku Šárku Helvichovou.

Pokrok, či pokles?

Jiná z maminek, která své dítě poslala v listopadu na jinou školu a vyjádřila se pod podmínkou anonymity, nabízí odlišný pohled. „Kvalita výuky od září strašně poklesla. Děti hrály počítačové hry, nenosily domů úkoly. Na takové škole nepotřebujeme manažera, ale učitele, který umí zastoupit kolegy v případě absence. Po nástupu do školy v Malých Svatoňovicích jsme zjistili, že tam jsou v českém jazyce na straně 40, zatímco ve Velkých Svatoňovicích na straně 5. Podobné je to ve vlastivědě,“ porovnala situaci.

Smutná ze současného vývoje je pak Eva Hrabová, která působila ve škole ve Velkých Svatoňovicích dvacet let, posledních šest let byla ředitelkou. Skončila letos, podle svých slov neoprávněně. „Trhá mi srdce, co se nyní děje. Snažila jsem se školu zvelebit a zmodernizovat. Chtěli jsme navyšovat počet dětí i z okolních obcí. Místo toho nyní žáci odcházejí. To, co se děje, je úplná degradace naší práce,“ povzdechla si.

Šárka Helvichová pracovala dvacet let jako učitelka a vychovatelka ve speciální škole v Trutnově - Horním Starém Městě s dětmi s mentálním postižením. „Chtěla jsem se věnovat manažerské práci, dodělala jsem si proto vzdělání. Abych získala i jiné zkušenosti, přešla jsem do Vrchlabí do dětského domova se školou, kde jsem dělala vychovatelku. S dětmi, které byly často záškoláky, jsem se musela učit, připravovat na vyučování,“ objasnila svoje pracovní zkušenosti nová ředitelka.