Teplá minerálka v němu má nyní 28 stupňů. Kvůli nízké hladině a úniku vody do podloží nemohlo být zařízení již delší čas v provozu. Po třech letech se podařila rekonstrukce pramene bazénu.

„Nyní máme dostatek termální vody k podávání všech potřebných procedur a naši klienti zde mají vždy jistotu absolvování vodoléčebné terapie v přírodně kvalitní minerálce, která vzniká v hlubokých podzemních puklinách Krkonoš a vyvěrá z hlubin několika desítek metrů v jímacím vrtu,“ uvedl ředitel léčebných lázní Martin Voženílek.

Bazén historicky funguje jako takzvaná „piscina“, kdy je hladina vody udržována přirozeným tlakem termální zvodně v podloží. „Podzemní konstrukce Janského vrtu odpovídala době jeho vybudování v roce 1956 a potřeboval stabilizační zásah. Rekonstrukci bazénu si vyžádala jeho hydroizolace. Klimatické změny zcela změnily poměry na vzestupných cestách termy a celého širokého území Krkonoš a „piscina“ se tak, po poklesu spodní hladiny, stala technicky neudržitelnou,“ vysvětlil provedené zásahy manažer technického úseku Janských Lázní Petr Janovec.

„Původní ocelovou pažnici vrtu (15 m) jsme zatěsnili vložením nové plastové pažnice a vzniklé mezikruží jsme dotěsnili. Voda z vrtu tak už nemůže unikat do podloží budovy,“ uvedl Petr Janovec. Dodal, že po provedených úpravách jsou nyní stěny bazénu opatřeny kvalitní bazénovou fólií, díky které je udržována termální voda v potřebné výšce hladiny pro plavání.

„Voda je po potřebných úpravách do bazénu přiváděna kamennou vázou napojenou na výtlak vrtu, osazeného čerpadlem. Takto zajištěná distribuce termální vody zajišťuje stálost její kvality a zachování všech příznivých parametrů jejích přírodních prvků, především sodíku a vápníku se stopovými prvky zlata,“ uzavřel Janovec.