Dokončením výstavby dvou nových budov krajské investice nekončí. Po přestěhování klientů začne letos v květnu rekonstrukce hlavní provozní a administrativní budovy.

„Bude to ohromná změna, nejen pro klienty, ale i pro pracovníky,“ vyzdvihla výstavbu nového objektu ředitelka Barevných domků Hajnice Lucie Skalová. V areálu v Hajnici žije 58 klientů v šesti barevně odlišných rodinných domcích a v hlavní provozní budově, odkud se nyní začnou stěhovat do nových prostor Slunečného oddělení a Měsíčního bytu.

Ředitelka Barevných domků Hajnice Lucie Skalová hovoří o přínosu nově postavené budovy. | Video: Deník/Jan Braun

Cílovou skupinou pobytové služby v Hajnici jsou osoby od 3 let. Průměrný věk klientů je 47 let, dvě třetiny tvoří muži. Mají střední až těžké mentální postižení nebo kombinované postižení - zdravotní či duševní. Domácnosti jsou uzpůsobeny tak, aby zachovaly bezpečí klientů z hlediska jejich specifických potřeb. „Kapacitu nezvyšujeme, přestože zájemců o službu je mnoho,“ podotkla ředitelka.

Bydlení pro osoby s vysokou mírou postižení

V jednopodlažním objektu pro ubytování mají klienti k dispozici 18 pokojů s kapacitou 36 lůžek. „Využívat je budou zejména klienti, kteří vyžadují 24hodinový dohled asistentů, nebo vykazují výraznější pohybové obtíže. Proto je nejen tato budova, ale celý areál navržen jako bezbariérový. Pro klienty jsme zde také vytvořili prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domácímu prostředí a zároveň respektuje osobnost a práva člověka,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

„Pro ubytování klientů jsme z provozních důvodů zvolili jednopodlažní stavbu složenou ze tří traktů. V každém je jedno samostatné oddělení,“ doplnil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana pro investice.

Hlavní budova areálu, který stojí u lesa v Hajnici, byla nevyhovující a zastaralá, proto kraj rozhodl o výstavbě nového objektu. Budou v něm žít osoby s vysokou mírou postižení. Vznikly tam tři domácnosti, každá má šest pokojů, polohovací lůžka, společenskou místnost a kuchyňku. Velkou pomůckou bude stropní zvedací systém, který pomůže ošetřovatelům při přesunu klientů. Budova má rovněž ordinaci pro vyšetření a speciální pokoj, který je k dispozici při zhoršení zdravotního stavu.

„Klienti Slunečného oddělení jsou ve velké míře závislí na podpoře asistentů, týká se to například podání stravy, hygieny, ošetřovatelské činnosti. Dosud měli k dispozici malou společenskou místnost a jednu koupelnu. Klienti Měsíčního bytu mají specifické projevy chování,“ upřesnila Lucie Skalová.

Podstatná je empatie a lidský přístup

Druhá jednopodlažní budova poslouží jako technické zázemí areálu s dílnami, sklady a garážemi. Stavební práce začaly koncem roku 2021. Druhá etapa modernizace areálu sociálního zařízení Barevné domky začne letos v květnu, rekonstrukcí za 56 milionů korun projde provozní a administrativní budova. Při kompletní změně interiéru získá zařízení například novou kuchyň nebo prádelnu. „Chybí nám prostory pro klienty z ostatních domácností areálu. V budově, která se začne letos opravovat, vzniknou terapeutické a aktivizační místnosti, tělocvična nebo zázemí pro fyzioterapeutku,“ dodala ředitelka Barevných domků Hajnice.

Organizace Barevné domky poskytuje čtyři druhy sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj - domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, sociální terapeutická dílna. O klienty pečuje celkem 140 pracovníků. Ti musí kromě odborných dovedností disponovat dostatečnou dávkou ohleduplnosti a porozumění.

„Nejdůležitější při výběru nových pracovníků není, jestli pracovali v sociálních službách, zda umí či neumí pomáhat klientům při hygieně, ale empatie a lidský přístup. To se naučit nedá. Buď to člověk v sobě má, nebo nikoli,“ zdůraznila Lucie Skalová.

Hledají bydlení pro autisty

V Hajnici se sociální pracovníci starají o osoby s těžším mentálním postižením a poruchou autistického spektra a náročným chováním. Klientům s nižší potřebnou mírou podpory poskytuje organizace chráněné bydlení v devíti domácnostech ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově a Vrchlabí, ať v rodinné či panelové zástavbě. Kapacita této služby je 45 lůžek. Ve Dvoře Králové využívají klienti sociálně terapeutickou dílnu, kam za aktivitami docházejí. V Trutnově působí ambulantní a terénní služba sociální rehabilitace, jejíž součástí je Barevná (dříve Oranžová) kavárna, kde klienti zvyšují pracovní i sociální dovednosti.

Barevné domky hledají na Trutnovsku vhodnou nemovitost pro dětskou skupinu osob s poruchou autistického spektra. „Naším novým projektem je vytvoření domácnosti pro děti s poruchou autistického spektra, které mají specifické projevy chování. Zatím se nám ale nedaří sehnat takovou nemovitost, aby byla prostorově vhodná a vyhovovala klientům a jejich potřebám,“ uvedla ředitelka Lucie Skalová.

Další velkou investici v sociálním zařízení chystá Královéhradecký kraj ve Vrchlabí, kde plánuje v letošním roce výstavbu nového domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí za 365 milionů korun s kapacitou 34 lůžek. Vznikne vedle domova pro seniory.