Farář bývá jen jeden pro několik obcí, školy se rušily, nad některými tato hrozba stále visí a k tomu všemu nyní vyvolalo „vzbouření na vsi“ rozhodnutí České pošty, která chce ještě před tím, než se od 1. ledna 2009 stane akciovou společností, zrušit desítky pošt v menších obcích.

Suchý Důl, Božanov, Česká Metuje, Bezděkov, Šonov u Broumova,Vernéřovice – to jsou názvy jen některých obcí ze severní části Náchodska, které se nechtějí s tímto krokem České pošty smířit. Českometujský starosta Jaroslav Vaněček proto svolal na včerejší dopoledne setkání starostů dotčených obcí, aby svou nespokojenost mohli tlumočit zástupci České pošty.

Ten však nakonec do zasedací síně v Polici nad Metují, kde se starostové sešli, nedorazil. „Zástupce České pošty se včera ráno telefonicky vyjádřil v tom smyslu, že jelikož na schůzce budou přítomni i starostové těch obcí v nichž se pobočka České pošty rušit nebude a nejsou tudíž pozvanými partnery, tak na takové setkání nikdo z pošty nedorazí,“ seznámil nás Jaroslav Vaněček s chatrným argumentem České pošty, proč nikdo nepřijel hájit a vysvětlit starostům připravované kroky, které jsou pro ně jen těžko přijatelné.

Výsledkem setkání bylo, že starosta Vaněček rozdal svým kolegům petice s podpisovými archy, které starostové rozdají na frekventovaná místa ve svých obcích, kde budou moci obyvatelé svým podpisem protestovat proti záměru České pošty, aby právě v té či oné obci nahradilo „kamennou poštu“ motorizované doručování pošty.

„Vyjadřujeme nesouhlas s tímto rozhodnutím. Motorizované doručování pošty je možná efektivnější, ale nemůže nahradit ostatní služby – poštovní bankovnictví, prodej cenin či podávání zásilek nebo balíků. Dle našeho názoru by se měla Česká pošta zaměřit na nové informační technologie, například veřejně přístupný internet nebo poprtál Czech POINT, jehož garantem je Ministerstvo vnitra ČR, které je i nadřízeným orgánem České pošty. To by dle našeho názoru byly služby patřící do 21. století. Jako občané obcí, kterých se toto omezení dotýká, i jako daňoví poplatníci vyjadřujeme nesouhlas se zamýšleným uzavřením provozoven České pošty,“ píše se v petici.

Jiří Řezník