Studenti senioři

Semináře se zúčastnilo 12 konzultačních středisek, například Lomnice nad Popelkou, Nová Paka či Dvůr Králové, kde se bude konat závěrečný seminář příští rok. Celkem se zapojilo 170 lidí, z Vrchlabí 50.

Za pražský tým České zemědělské univerzity přijela manažerka Klára Nehodová s Andreou Krejzovou a Hanou Balzerovou z administrativního a studijního oboru, město zastupoval místostarosta Michal Vávra. „Vrchlabí podporuje kulturní dům při organizování univerzity třetího věku. Uvědomuje si prospěšnost této činnosti jakožto vhodného způsobu trávení času pro starší generace a příležitost k setkávání obyvatel z města i okolních obcí. Těší nás značný zájem a snažíme se vytvořit odpovídající podmínky. Proto vítáme i uskutečnění setkání na závěr semestru právě u nás.  Spolupráce s garantující ČZU se plně osvědčuje."

Bez dojíždění

„Cílem virtuální univerzity je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové studium bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním se snažíme vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách," upřesnila význam univerzity Klára Nehodová.

„V rámci podpory jsme Kulturnímu domu Střelnice  věnovali v letech 2014 a 2015 celkem 30 tisíc korun. Jsme rádi, že pomáháme seniorům se vzdělávat, dozvídat se o nových poznatcích vědy  a studovat obory, se kterými se dříve neměli možnost seznámit," dodal František Macek ze  společnosti ČEZ Teplárenská, která VU3V podporuje.

Slovo dostal i ředitel Základní umělecké školy Radek Hanuš, který hovořil o městě na Labi a přítomné pozval na Vrchlabské hudební léto. Dopolední program pak zakončilo pěvecké vystoupení dětí.

Odpolední program byl otevřený veřejnosti. Konalo se odpočinkové jazzování  kapely Just Now, i kruhové bubnování žáků ZŠ nám. Míru, do kterého se zapojili i návštěvníci včetně studentů VU3V.

Otto Singer