Organizátoři se rozhodli, že ho zaměří na rodiny s dětmi. Pro nejmenší návštěvníky je připraveno loutkové divadlo Jarmily Vlčkové s pohádkou O líné Liduně, projížďky na ponících, odborníci představí zvířátka z české návsi, například králíky, ovečky, perličky nebo husy. Na dospělé čeká od 13.30 hodin barokní hra Křesťanské hodiny, kterou místní Geisslers Hofcomoedianten hrají na chůdách. Folkové Duo Kmen Pavlíny a Josefa Rudolfových z Červeného Kostelce uvede lidové písně od nejstarších dob až po 19. století. Dopolední program začne v 10, spuštění kaskád je připraveno na 13 hodin.

Součástí slavnostního zahájení bude také představení vize obnovy Kuksu Jiřím Skalickým, ředitelem společnosti Revitalizace Kuks. Ten mimo jiné počítá s podporou cestovního ruchu s využitím dotací z evropských fondů. V rámci svých plánů se chce zaměřit především na obnovu vlastní obce, opravy cest a obnovu některých dochovaných lázeňských staveb.

Na 16. hodinu je připraven varhanní koncert z díla barokních mistrů v podání Martina a Petra Strejcových. Galerie vína nabídne od 17 hodin ochutnávku z kukské vinice, verše českých básníků v podání známého teatrologa a publicisty Vladimíra Justa. „Po celý den bude také probíhat na nábřeží jarmark s nabídkou stylového sortimentu a ukázkami řemesel,“ informovala Lenka Jaklová z Revitalizace Kuks.

Akci pořádá obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks spolu s obcí, Hospitalem a Českou galerií vín Stanislava Rudolfského. Přesný rozpis jednotlivých akcí najdou zájemci na plakátech. Společnost Revitalizace Kuks představí své plány také na dvou tiskových konferencích. Konají se začátkem května, jedna v Praze, druhá v Hradci Králové. Budou na nich představeny i dlouhodobé projekty, například mezinárodní sympozium o sochaři Matyáši Bernardu Braunovi.