Farmář Štěpán Vlček ze Svobody nad Úpou přišel v polovině července o čtyřměsíční tele, které vlci zahubili v noci na místní sjezdovce. Vojtěch Hladký ze Žacléře napočítal čtyři smrtící útoky vlka na jeho ovce, k poslednímu došlo v úterý. V dubnu vlci roztrhali sedm březích ovcí v Chotěvicích, v červnu zakousli telata býčka a jalovičky a ovce v Bernarticích. Další případy se staly ve Chvalči, v Oblanově či Bečkově. Na území ORP Trutnov přišli hospodáři v letošním roce po útoku vlků o 29 zvířat.

„Zvířata byla napadena psovitými šelmami na pastvě, kde došlo k podhrabání pevného oplocení nebo podhrabání oplocenek z elektrických ohradníků. Poškození hospodáři podali žádosti u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o náhradu škody způsobenou zvláště chráněným druhem živočichů - vlkem obecným,“ konstatovala Markéta Zárubová z odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Opakované útoky

„Vlk v noci vedle domu roztrhal celou ovci. To se doslova nažral. Druhou ovci chytil pod krkem. Ta musela dostat antibiotika. Už mě to přestává bavit, sotva během měsíce to je druhá roztrhaná ovce. Třicet let nikdy problém nebyl, až teď,“ líčil aktuální úterní případ Vojtěch Hladký, který má menší hospodářství v Žacléři v místní části Bobr. Chová tam ovce, jalovici, býky. „Během posledních tří let je to už čtvrté napadení. Myslím, že k nám chodí pořád jeden a ten samý vlk. Vždycky se podhrabe pod oplocením. Kdyby to byla smečka, tak bychom měli roztrhaných víc kusů,“ dodal.

Štěpán Vlček farmaří ve Svobodě nad Úpou, chová hovězí dobytek, ovce a kozy. V polovině července přišel o čtyřměsíční tele. Vážilo zhruba osmdesát až sto kilogramů. Vlci ho roztrhali přímo na sjezdovce, kde v zimě lidé lyžují a v létě se tam pasou zvířata. „Byl to šok. Nečekal jsem, že by vlci mohli zaútočit tady. Nebyl to hezký pohled. Není to nic, co by chtěl chovatel vidět. Když už si vlci dovolí i na takhle velká zvířata, tak je to opravdu špatné,“ poznamenal Štěpán Vlček. Rodinná farma byla první, kterou ve Svobodě nad Úpou a okolí útok vlků postihl.

„Ztrácí plachost. Paseme zvířata i v odlehlejších lokalitách, kde jsou louky uprostřed lesa. Tam by mě útok vlků tolik nepřekvapil tak jako na sjezdovce, u které je navíc rodinný dům, pes na zahradě a nachází se 300 metrů od hlavní silnice na Janské Lázně,“ divil se Štěpán Vlček.

Po útoku vlků provedli opatření. Zabezpečili a kontrolovali ohrady a napětí na ohradnících. V noci pastvinu obcházeli, aby vlci věděli, že se tam něco děje. Na noc zvířata naháněli do menší ohrady, kde u nich nocoval pes.

Panika ne, obezřetnost ano

Mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný potvrdil, že ve Svobodě nad Úpou ke stržení telete došlo. „Na výskyt vlků v Krkonoších jsme hned zareagovali a hodně rozšířili na webu https://www.krnap.cz/priroda/prirodni-pomery/vlci-v-krkonosich/ informace o vlcích pro širokou veřejnost, aby lidé věděli, že není třeba panika, ale obezřetnost je na místě. Jsme rádi za každé hlášení, které z terénu dostáváme,“ uvedl Drahný.

„S hospodáři jsou naši odborníci v kontaktu a pomáháme jim i řešit lepší zabezpečení, ohradníky, pastevecké psy a poradíme, jak získat dotace. Dokonce existuje jakýsi informační most mezi našimi zoology a hospodáři, kdy je informujeme o našich pozorováních, aby věděli, kde vlci mohou aktuálně být, a hospodáři mohli v těchto případech zintenzivnit obhlídku svých stád,“ upřesnil mluvčí Správy KRNAP.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal před týdnem rozhodnutí o výjimce podle zákona o myslivosti k odlovu vlka obecného v sedmnácti honitbách na Trutnovsku. Nejedná se o obecnou výjimku k odstřelu vlka, ale o administrativní rámec, který umožní jednat v případě potřeby eliminace problematického jedince. Svoboda nad Úpou, Žacléř, ani Bernartice, kde rovněž došlo k opakovaným útokům vlků, však mezi povolené lokality nebyly zařazeny.

„My jako zemědělci se musíme situaci přizpůsobit. Kraj vychází vstříc, poskytuje dotace na zabezpečení, pastevecké psy, elektrické ohradníky. S odstřelem vlků bych souhlasil v případě problematických jedinců, pokud by si dovolili opravdu hodně, nedej bože jít mezi paneláky,“ nastínil svůj názor farmář Štěpán Vlček ze Svobody nad Úpou.

Jeho kolega Vojtěch Hladký ze Žacléře namítl. „Nemusí jít přímo o odstřel, ale zbavit se problematických jedinců by bylo vhodné.“

Jak postupovat?
Jak postupovat při šetření škody zvláště chráněným druhem živočichů vlkem obecným, popisuje Markéta Zárubová z odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

1) Po zjištění napadení vlkem je nutné, aby poškozený hospodář provedl fotodokumentaci a co nejdříve kontaktoval místně příslušný městský úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný pracovník provede ohledání a sepsání protokolu, provede fotodokumentaci.
2) Dále současně poškozený hospodář zavolá veterináře, k ohledání zvířat a který sepíše z ohledání odbornou zprávu, kterou poškozený předá na příslušný městský úřad.
3) Poškozený hospodář zajistí odbornou likvidaci usmrcených zvířat, či jejich zbytků a částí - asanační služba.
4) Poškozený hospodář nejdéle do 10 kalendářních dnů podá žádost o náhradu škody způsobenou zvláště chráněným druhem živočichů (vlkem obecným) na Krajský úřad, na území Trutnovska je to Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny.

Pověřené úřady s rozšířenou působností v případě Trutnovska a jeho okolí pouze v pracovní dny:

MěÚ Trutnov, OŽP, ochrana přírody tel. č. 499 803 247, 499 803 512

MěÚ Vrchlabí, ochrana přírody tel. číslo 499 405 728

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, ochrana přírody, tel. číslo 499 318 122

Na území CHKO Broumovsko – tel.č. 739 046 772

O víkendech je na Správě CHKO Broumovsko zajištěna služba pro Trutnovsko na tel. čísle 739 046 772

Na území a v ochranném pásmu KRNAP - Správa KRNAP

Kontakty pro hospodáře v případě škod na hospodářských zvířatech:

Julie Mochowá, 737 225 421 (královehradecká část KRNAP) Jiří Marek, 737 225 497 (liberecká část KRNAP)

Místa v ORP Trutnov, kde došlo v roce 2023 k napadení vlky:

- Chvaleč - 2. dubna, zakousnuté a zkonzumované 2 ks čerstvě narozených telat

- Chotěvice - 6. dubna, zakousnuté 7 ks březích ovcí, 3 ks ovce pokousané

- Oblanov u Trutnova - 27. dubna, zakousnutá a zkonzumovaná 1 ks ovce, ztráta 3 jehňat

- Bernartice - 10. května, zakousnutá a zkonzumovaná 1 ks ovce a 1 ks jehněte

- Bernartice - 1. června, zakousnuté 2 ovce, 1 ks jehněte

- Bernartice - 3. června, zakousnuté 2 ks hovězího dobytka (telata býček a jalovička)

- Bobr u Žacléře - 13. července, zakousnutá a částečně zkonzumovaná 1ks ovce, pokousaná 1 ks ovce

- Bernartice - 22. července, zakousnuté 2 ks ovcí, 1 ks zkonzumován

- Bečkov u Bernartic - 3. - 4. srpna, zakousnuto 5 ks beranů, z toho 4 ks zkonzumované

- Bobr u Žacléře - 7. - 8. srpna, zakousnutá a částečně zkonzumovaná ovce - bahnice, pokousaná bahnice