Vodohospodářské otázky bude ve městě nově řešit jmenovaný výbor.

Ten stihlo ještě před prázdninami odsouhlasit turnovské zastupitelstvo. Starosta Tomáš Hocke předeslal, že narůstající připomínky občanů i situace při řešení všech otázek, které souvisejí s hospodařením pitnou a odpadní vodou, jsou tak závažné, že o nich nelze dlouze a podrobně diskutovat na schůzích zastupitelů. Proto je nejdříve projedná sedmičlenný výbor.

Voda je v Turnově pořád ožehavým tématem

Na návrh turnovského starosty Tomáše Hockeho v ustaveném vodohospodářském výboru hned po letní přestávce zasednou radní František Zikuda (NB-SNK), předseda Dozorčí rady VHS Jiří Mikula (TOP 09), předseda finančního výboru Josef Uchytil (TPZ), Vítězslav Sekanina (Svobodní), předseda dopravní komise Jiří Vlašák, Jiří Kříž (ANO 2011) a starosta Tomáš Hocke (NB-SNK).

Výbor posoudí pozici města ve VHS i případné změny v jeho zastoupení. Starosta Hocke už předem upozornil, že všechny změny, které budou v tomto sdružení provedeny, se týkají nejen Turnova, ale také dalších šestadvaceti měst a obcí, které jsou jeho členy. Proto ostatní zastupitele nabádal i k obezřetnosti. Před časem jej totiž vyzvali k tomu, aby se současně stal i předsedou VHS. „Nejdříve si tady doma musím se zastupiteli vydiskutovat to, abych věděl přesně, jaké zájmy města mám ve VHS hájit. A pak teprve přijde na řadu diskuse o tom, kdo má být předsedou VHS," odpověděl před časem Hocke na otázku Deníku. Turnovský starosta je totiž přesvědčen o tom, že město má ve sdružení dominantní postavení, co se týká oblasti financí a vloženého majetku.

„V souvislosti s rozhodováním však tuto pozici nemáme. Tak to prostě je, a to i historicky. Sdružení totiž nebylo postaveno na bázi akciové společnosti, kde to je určeno velikostí vlastnického podílu, ale na základě dobrovolného sdružení měst a obcí, kde je systém úplně jiný. A já se necítím být tím, kdo to chce najednou celé zbourat," sdělil Tomáš Hocke.

Něco jiného je podle něj případná změna zakládací listiny VHS. Je však otázkou dohod měst a obcí o veškerém systému fungování a členění investičních akcí VHS do roku 2020. V první fázi by se měl změnit poměr měst a obcí tak, aby byly zastoupeny polovinou. Tím by měl vzrůst i počet mandátů Turnova ze tří na pět. „V dalším návrhu úpravy stanov diskutujeme také o pozici předsedy VHS, pozici dozorčí rady i o dělení pravomocí mezi předsedou rady a ředitelem VHS, což podle mě už spadá do záležitostí technických," upřesnil nám starosta. O návrzích se bude v orgánech VHS jednat. Jak dalece v nich dojde ke změně současné ceny vodného a stočného, což je pro občany Turnova zatím nejvíce diskutovaná otázka, starosta Hocke zatím odpovědět nemohl. Současná cena byla stanovena na základě společné dohody všech členů VHS, kteří tak rozhodli podle nákladů na zajištění pitné a odpadové vody.

Otakar Grund