Obyvatelé městské části Volanov si mohou oddychnout. Výstavba nové kanalizace, zahájená loni na jaře, je hotová.

Teď čeká řadu z místních lidí připojení jejich objektů kanalizačními přípojkami. „Připojení proběhne tak, aby se již nemuselo později zasahovat do již opravených povrchů veřejných komunikací," vysvětluje starosta města, Ivan Adamec. Připomíná i vybudování nového chodníku, který vede nad právě hotovými sítěmi.

Nová splašková kanalizace má za cíl zlepšit životní prostředí v Trutnově. Není jediným počinem, který k tomu vede. Před dvěma lety se kanalizace dočkalo Bojiště, letos začala revitalizace úpravny vody v Temném Dole a součástí dlouhodobého cíle Trutnovských je i dřívější rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou. „Právě bohuslavická čistírna umožňuje napojení dalších lokalit do kanalizační sítě. Do ní by měly být ve Volanově nově připojeny přilehlé bytové, podnikatelské i rekreační objekty, které byly dosud napojeny pouze na Volanovský potok a jeho přítoky, A to buď přímo, nebo přes septiky," podotýká starosta Adamec.

Zkušební provoz

Vše nové se samozřejmě musí vyzkoušet. A tak během následujících dvou měsíců proběhne vodoprávní řízení k povolení zkušebního provozu splaškové kanalizace. Až bude mít radnice v rukou příslušné rozhodnutí a kanalizaci kontroloři oficiálně uvedou do provozu, mohou se na ni začít napojovat vlastníci.

Podle starostových slov jsou veřejné části přípojek ukončené na hranici soukromých parcel. „Tu část, která vede na soukromém pozemku, si každý vlastník musí vybudovat ve vlastní režii. Stejně tak musí i získat územní souhlas stavebního úřadu v Trutnově," upozorňuje Ivan Adamec.

Další informace zájemci získají na odboru rozvoje a majetku města Trutnova. Připojení může proběhnout až po kolaudaci, tedy nejdříve začátkem září. „Nový chodník, který nyní vede od autobusové zastávky u průmyslové zóny po odbočku na Oblanov, byl vzhledem k místním dopravním podmínkám nutností," říká starosta Adamec a upozorňuje, že v trase chodníku je vedená i dešťová kanalizace. Ta odvádí ze silnice srážkové vody. Kromě toho město v prostoru pod hřištěm Tělovýchovné jednoty Volanov vybudovalo autobusový záliv.

Celková částka všech úprav se vyšplhala na 42 milionů korun. „Z dotace z fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí se nám podařilo získat příspěvek 19 milionů korun," vypočítává Ivan Adamec. Výstavba chodníku v rámci uskutečněné kanalizace byla pode něj výrazně levnější, než kolik by stála jako samostatná investice. „Chodník město vybudovalo pouze za finance z rozpočtu a vyšel na 10 milionů korun," uzavírá starosta Adamec.

(jm, vs)