„Volné vstupy jsme zvolili pro lepší zapamatovatelnost na dny, kdy je připomínají všem známé polední zkoušky sirén. Naším cílem, který se nám loni povedl, je opakovaně přilákat co nejvíce lidí do krajských galerií, hvězdáren a také různých typů muzeí a památníků. Zprostředkováváme tak umělecké zážitky, poutavou formou vzděláváme a celkově nabízíme smysluplné trávení volného času lidem všech generací. Na aktuální rok tyto instituce připravily také řadu nových programů, abychom udržovali, a navíc dále rozšiřovali skupiny návštěvníků, které jejich nabídka zaujala,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Vstupy zdarma poskytují více než dvě desítky regionálních kulturních a vzdělávacích institucí svým návštěvníkům již od prosince 2022 v rámci krajské kampaně „Je normální si pomáhat“, která reagovala na ztížené ekonomické podmínky řady domácností v důsledku covidu, vysokých cen energií či inflace. Kraj umožňuje volné vstupy nejen každou první středu v měsíci pro všechny, ale také dětem do 10 let a seniorům od 65 let i ve všech ostatních dnech.

Krajští radní navíc pro letošek schválili metodiku, která upřesňuje, za jakých podmínek se na návštěvníky vstupy zdarma vztahují, a stanovuje, jak bude probíhat jejich evidence. Díky jednotnému způsobu jejich počítání bude následně možné provádět přesné vyhodnocování kampaně z hlediska jejího vlivu na návštěvnost. Metodiku zpracoval krajský odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Do projektu jsou zapojené tyto kulturní a vzdělávací instituce: 

• Galerie moderního umění Hradec Králové

• Galerie výtvarného umění v Náchodě

• Hvězdárna v Úpici

• Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

• Muzeum východních Čech v Hradci Králové

• Muzeum války 1866 (stálá expozice prochází rekonstrukcí)

• Regionální muzeum a galerie v Jičíně

• Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

• Památník Karla Plachetky v Rychnově nad Kněžnou

• Muzeum krajky Vamberk

• Sýpka – muzeum Orlických hor (Rokytnice v Orlických horách)

• Synagoga – památník Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou

• Muzeum Náchodska

• Pevnost Dobrošov (volný vstup platí pouze do návštěvnického centra)

• Muzeum v klášteře v Polici nad Metují

• Dřevěnka – stará škola v Polici nad Metují

• Rodný domek A. Jiráska v Hronově

• Čapkův mlýn – papírna v Hronově

• Muzeum Aloise Jiráska v divadle v Hronově

• Galerie „M“ ve Vrchlabí

• Dům pod jasanem v Trutnově

• Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou

• Vlastivědné muzeum v Dobrušce

• Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

• Vlastivědné muzeum v Železnici