Rada i zastupitelstvo se návrhem, který před několika měsíci podala občanka Eva Sejčková, zabývaly, ale nedošly k verdiktu. Město připravuje pravidla, kterými by se mělo v otázce udělování jakýchkoliv poct řídit.

Tři osobnosti už čestné uznání mají

„Máme tři vrchlabské osobnosti, které v porevoluční době získaly čestné občanství města. Jsou to spisovatelka Marie Kubátová, osobnost v oblasti regionálního bádání Miloš Gerstner a zakladatel základní umělecké školy J. V. Kratochvíl," informoval místostarosta Michal Vávra. „Protože město nemá žádná pravidla pro oceňování kohokoliv slavného a význačného, chtěli bychom je vytvořit. To jsme předložili zastupitelstvu," dodal místostarosta.

„Myslíme si, že podaný návrh na udělení čestného občanství arcibiskupovi Otčenáškovi by měl mít širší odezvu a ne jen od jednoho člověka. Proto jsme doporučili prodiskutování návrhu v komisích, bylo by dobré, kdyby se k němu vyjádřila i veřejnost, třeba i petičně," řekl dále Michal Vávra. Arcibiskup Karel Otčenášek podle dostupných informací působil ve Vrchlabí jako duchovní správce v letech 1950 a 1951, než došlo k jeho perzekuci ze strany komunistické moci. V červenci roku 1951 zde byl zatčen a internován do želivského kláštera. „Město má vůči udělení čestného občanství tak významné osobnosti nepřiměřené nároky," míní Eva Sejčková a považuje postup radnice za skandální. Argumentuje přitom souhlasem k návrhu, který dostala od královéhradecké diecéze.

Diecéze by ocenění přivítala

„Pan arcibiskup Karel Otčenášek obdržel již několik čestných občanství – v Týnci nad Labem, Českém Meziříčí, Trmicích či v Rudolticích – a biskupství vítá takové oceňování jeho mimořádných kvalit. Pokud mu podobnou poctu projeví některá další města, kde během svého života působil, přivítáme to. Rozhodování je však vždy na místních zastupitelích. Udělení čestného občanství je jednostranný projev přízně, který si nikdo nemůže jen tak ´objednat´. Pokud však pan arcibiskup in memoriam takovou poctu obdrží, biskupství o tom bude rádo informovat," poslal Deníku vyjádření za diecézi biskupský sekretář Petr Suchomel.

„To, že chceme vytvořit pro udělování jakýchkoliv ocenění význačným osobnostem pravidla, neznamená, že bychom něco měli proti arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi. Ani jednou nikde nic takového nezaznělo," řekl místostarosta Alfred Plašil, který se už chystá v komisi obchodu a cestovního ruchu, jejímž je předsedou, o návrhu s jejími členy hovořit. „Myslím, že není vůbec divné, že nás zajímá názor více lidí. Není přitom samozřejmě nutné, aby navrhovatelka dodávala nějaké archy s podpisy. Ale pokud bude návrh podpořen více lidmi, nebude to rozhodně na škodu. A koncept zmíněných pravidel je již připraven," dodal Alfred Plašil.

Podle zastupitele Josefa Chvaliny panuje v zastupitelstvu nad touto problematikou shoda. „Jde opravdu pouze o technickou záležitost. Žádostí navrhovatelky jsme byli trochu zaskočeni, protože žádná pravidla skutečně nemáme. Může se stát, že někdo i jindy navrhne další osobnosti a je potřeba dát této společensky významné záležitosti kritéria," řekl zastupitel který věří v kladné vyřízení žádosti. „Osobně jsem přesvědčen, že až budou pravidla na stole, nic nebude bránit, abychom návrh na udělení čestného občanství Karlu Otčenáškovi schválili," komentoval Josef Chvalina.