Projekt v domově seniory ve Vrchlabí má hotovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pravomocné stavební povolení. Kraj aktuálně hledá zhotovitele stavby ve veřejné soutěži. „Předpokládáme, že bychom mohli začít stavět v dubnu 2024,“ řekla Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Svatoňová.

„Výstavba nového zázemí pro poskytování sociálních služeb v chráněném bydlení včetně následného dodání nového nábytku, elektroniky a dalšího vybavení proběhne v rámci dotační výzvy spadající pod Národní plán obnovy. Jejím cílem je modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Výzvu pro předkládání žádostí o finanční podporu vyhlásilo letos v červnu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,“ uvedla Martina Svatoňová.

Dotace by měla pokrýt 80 milionů korun nákladů, což je ministerstvem stanovená maximální výše. Investiční náklady novostavby by měly podle odborných odhadů dosáhnout zhruba 328 milionů korun včetně DPH.

Barevné domky Hajnice promění modernizace areálu za 148 milionů korun.
Ředitelka Barevných domků: Nejdůležitější je lidský přístup. Ten se naučit nedá

„Služby v novém domově bude zajišťovat vrchlabský domov pro seniory, který již v současnosti poskytuje služby také v domově se zvláštním režimem, a to seniorům s Alzheimerovou chorobou, kteří potřebují 24hodinovou péči a nemohou již zůstat ve svém domácím prostředí,“ dodala mluvčí kraje.

„Jedná se o nadstandardní zařízení s jednolůžkovými nadrozměrnými pokoji s polohovací postelí. Zařízení bude velmi moderně vybavené, nebudou chybět výtahy a schodolezy. Je zřejmé, že náš region zařízení tohoto typu potřebuje,“ konstatoval starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

 Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Organizace má v současnosti kapacitu 68 lůžek.

Modernizace areálu Barevné domky v Hajnici začala na podzim 2021. Aktuálně jsou dokončené stavební práce na novostavbě ubytovací budovy, budovy servisního zázemí areálu a komunikace. Objekt se nyní vybavuje nábytkem a potřebným zařízením. Během ledna dojde ke stěhování klientů, s plným zprovozněním se počítá od dubna 2024. Nová bezbariérová budova má kapacitu 36 lůžek a je rozdělena do tří samostatných domácností. 

Zdroj: Deník/Jan Braun

Ve druhé etapě bude na programu rekonstrukce stávající budovy. „Po přestěhování klientů dojde k vystěhování nábytků a dalšího zařízení a budova se připraví  k předání stavební firmě s předpokládaným termínem zahájení stavebních prací v březnu 2024,“ upřesnila Martina Svatoňová za Královéhradecký kraj.

Organizace Barevné domky poskytuje čtyři druhy sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, zřizovatelem je Královéhradecký kraj.