Vypadá to, že jste unikátem v českém zdravotnictví. Jste ředitelem nemocnice, ale zároveň aktivním lékařem. Dá se vyčíslit, kolik času jaké funkci věnujete a jak často se dostanete na sál?
Tak na sál se dostanu minimálně jednou-dvakrát týdně, někdy je to více, někdy méně. K tomu chci dále sloužit, takže mám asi pět služeb do měsíce a jezdím pomoct klukům i do ambulance Medical Pointu ve Špindlerově Mlýně. Více se na chirurgii opravdu nedá stihnout. Celkově bych řekl, že práce ředitele mi zabírá tak tři čtvrtiny času.

Jak hodnotíte rok 2019 z pohledu počtu výkonů a fungování Nemocnice Vrchlabí?
Byl to extrémně náročný rok, protože jsme se, asi jako všude, museli potýkat s nedostatkem personálu. Přesto jsme opět na chirurgii navýšili počet operací až nad 1200 odoperovaných pacientů a stejně tak jsme navýšili počet dnů na chronických lůžkách oddělení následné intenzivní péče a následné péče. Velký dík za to patří celému personálu nemocnice, který odvedl perfektní práci. Z navýšených počtů operací je jasné, že nemocnice má v regionu nezastupitelné místo. Zájem pacientů nás samozřejmě těší.

Jaké důležité investice jste loni realizovali a za kolik? Co to znamenalo pro pacienty?
V loňském roce jsme jen do přístrojů investovali přes 7,5 milionu korun a jednotky milionů šly do dalšího vybavení a technického zázemí nemocnice. Od privátního provozovatele jsme odkoupili oddělení radiodiagnostiky, které předchozí majitel prodal. Nebylo to šťastné řešení a jsme moc rádi, že RTG je opět součástí nemocnice. S touto změnou souvisí naše největší investice do zakoupení digitálního rentgenu. To bude znamenat jak zlepšení komfortu pro pacienta, tak pro lékaře. Zkrátí se čekací doba v ambulancích a tím dojde k rychlejšímu ošetření pacientů. Také jsme posílili tým a od začátku února máme nového lékaře radiologa na plný úvazek. V oblasti technického zázemí nesmím zapomenout na úpravu centrálního parkoviště, které bylo opravdu ve špatném stavu.

Mluvil jste o navýšení operativy. Realizovali jste nějaké investice i do operačních sálů?
Ano. Velkou investicí byla koupě nového traumatologického stolu na operační sál, což výrazně ulehčí práci traumatologům na sále. Pořídili jsme také přístroj na operaci hemoroidů, což zabezpečí další alternativu operativy u pacientů s tímto onemocněním, a na odděleních akutní medicíny a následné intenzivní péče jsme instalovali mimo jiné čtyři nové ventilátory. Takto velké celkové investice nám umožnil fakt, že jsme za loňský rok v provozním zisku. To považuji za velký úspěch.

Jaké hlavní investiční akce, ať už do budov nebo vybavení, vás čekají letos?
Letos je toho opravdu hodně. Ihned po skončení zimní sezony nás čeká rekonstrukce hlavního vchodu, recepce a celého přízemí nemocnice. Právě v tomto období, kdy je s ohledem na zranění ve Špindlerově Mlýně enormní nápor na urgentní ošetření, kapacitně recepce nestíhá. Chceme mimo jiné vybudovat bezbariérové toalety pro pacienty a zaměstnance, do přízemí přesunout a vybudovat gynekologickou ambulanci a zvětšit a vylepšit komfort ambulance chirurgie. Dalšími investicemi jsou opravy vnitřních komunikací, výstavba terasy pro pacienty následné péče, rekonstrukce kyslíkové a kompresorové stanice, úprava technologie trafostanice a sanace budov areálu. Budeme také pokračovat v investicích do přístrojového vybavení nemocnice a obměny starších přístrojů. V této oblasti plánujeme vynaložit zhruba 6 milionů korun.

Kvůli zvýšení bezpečnosti získají přejezdy U mlékárny a v Lipové ulici ve Vrchlabí šraňky. Správa železnic chce ale zároveň zrušit přejezd v ulici Jana Opletala.
Vrchlabí dostane závory na rizikové vlakové přejezdy, jeden ale musí zrušit

Chystáte pro letošek rozšíření péče o nějaké nové obory, případně posílení některých stávajících?
Při hledání nových příležitostí se vždy v první řadě snažíme vycházet z potřeb našeho regionu. Naše nemocnice má unikátní polohu v podhůří Krkonoš, což znamená určitá specifika pro poskytovanou péči. Vedle potřeb místních nesmíme zapomínat na velké množství turistů, kteří do Krkonoš každoročně přijíždí. Poloha nemocnice nás předurčuje k traumatologii, ortopedii a chirurgii. Máme výborný tým lékařů, nové moderní přístroje a zájem pacientů. To, co nám chybí, je kladný přístup institucí a úřadů. Máme například na Královéhradeckém kraji již rok zažádáno o traumatologickou a neurologickou ambulanci a stále čekáme na vypsání výběrového řízení. Zároveň již po několikáté žádáme úřady o možnost provozovat samostatnou lůžkovou ortopedii. Koncepčně to celé dává smysl a je pro nás neakceptovatelné, abychom museli pacienty odmítat. Ale nevzdáváme se, vidina spokojených pacientů je pro nás dostatečnou motivací.

Máte v rámci Královéhradeckého kraje nějakou užší spolupráci?
V minulém roce jsme díky spolupráci s ZZS KHK obdrželi od kraje dotaci na propojení nemocničního informačního systému s informačním systémem ZZS KHK. Byli jsme z historických důvodů poslední nemocnicí v kraji, která tento systém na ulehčení práce záchranářům a lékařům neměla.

Je i v letošním roce ve Špindlerově Mlýně v provozu Medical Point? Jak se vám daří obsazovat služby?
Ano, 13. prosince jsme zahájili již 3. sezonu Medical Pointu. Končit bychom měli v půli dubna. Služby obsadíme nakonec bez problémů, neboť jsme na chirurgii posílili o dva lékaře. Mezi sestrami je pak o směny ve Svatém Petru velký zájem, spíše jsou smutné, když sezona v Medical Pointu končí.

Obecným problémem českého zdravotnictví je nedostatek lékařů a sester. Jak se Nemocnice Vrchlabí vyrovnává s tímto problémem? V kterých oborech se vám nejvíc nedostává personálu?
Jak už jsem na začátku zmínil, chvílemi to bylo opravdu složité, chyběly jak sestry, tak lékaři. Vše se podařilo zvládnout, ale stále bychom potřebovali posílit na interním oddělení, byť jsme již přijali jednoho lékaře na stálý úvazek a několik externistů ve službách. Hledáme také lékaře na oddělení následné péče.

Kvůli zvýšení bezpečnosti získají přejezdy U mlékárny a v Lipové ulici ve Vrchlabí šraňky. Správa železnic chce ale zároveň zrušit přejezd v ulici Jana Opletala.
Nehody na železničních přejezdech. U mlékárny ve Vrchlabí jsou pravidelně

Od loňského roku působí v nemocnici několik ukrajinských sester. Jak proběhlo jejich začlenění do týmu a jak jste s nimi spokojeni?
Ano, zapojili jsme se do projektu Ukrajina a v této chvíli máme šest ukrajinských sester, z toho dva muže. Zatím jsme s nimi s malinkatou výjimkou maximálně spokojeni. Jsou pracovití, slušní a mají chuť se vzdělávat. Ještě letos v zimě by měly přijet další dvě sestry a jistě se po zkušenostech nebráníme dalším. Jsem velmi rád, že se jim od našich sester dostalo skvělé pomoci. Začlenění proběhlo bez problémů. Každý z ukrajinských pracovníků má přiděleného svého školitele, který se o něj v práci stará. Oni sami navštěvují dvakrát týdně kurzy češtiny. Vědí, že za námi můžou přijít s jakýmkoliv problémem. Znovu mi to připomnělo, jak skvělý tým lidí vrchlabská nemocnice má.

Co případným zájemcům o práci můžete nabídnout?
Tak musím přiznat, že v prvé řadě právě tu práci. Myslím, že na jednotlivých odděleních jsou fajn kolektivy, což je vždy důležité. Vedle téměř rodinného prostředí můžeme standardně nabídnout slušné platové podmínky, ubytování, některé bonusy a ve vybraných profesích i náborový příplatek.

V poslední době se objevují názory, že je potřeba tuzemské nemocnice lépe zabezpečit, ať už proti potenciálním fyzickým útočníkům, tak i hackerům. Co si o tom myslíte a jaké kroky podnikáte?
To je velmi složité. Rizika se dají minimalizovat, ale zcela eliminovat je nelze. Stále se nad tím zamýšlíme i vzhledem k přestavbě centrálního příjmu. Počítáme, že bude obsahovat řadu bezpečnostních prvků a opatření. Již nyní mají zaměstnanci vstup do některých částí nemocnice pouze na čipové karty, běžný pacient se tam samovolně nedostane. Ve večerních hodinách jsou možnosti vstupu ještě více omezené. Ale stále je co v bezpečnosti vylepšovat, byť 100 procent efektu nikdy nedosáhneme.

Konec roku oslavila vrchlabská nemocnice vánočním večerem s úspěšnou charitativní tombolou. Kde myšlenka charity zaměstnanců vznikla? Pro koho peníze vybíráte a kolik jste jich získali?
Myšlenka se zrodila na nejmenovaném lékařském kongresu, kde se v tombole vybíralo na pěstounskou rodinu, což se mi velmi líbilo. Charitativní tombolu jsme měli letos již podruhé a celý její výtěžek byl věnován Dětskému domovu ve Vrchlabí, stejně jako loni. Letos se nám podařilo vybrat více než 61 tisíc korun. Jsme opravdu velmi rádi, že zaměstnanci nemocnice takto pomáhají. Chtěl bych podotknout, že dary do tomboly jsou od mnoha firem z Vrchlabí, které se takto na podpoře dětí také podílí.

Máte nějaký osobní cíl, který byste rád v nemocnici v letošním roce naplnil?
Letos bych se chtěl v nemocnici jednoznačně zaměřit na kvalitu naší péče a postupně ji ještě vylepšovat. K tomu se budu snažit vytvořit našemu personálu co nejlepší podmínky. Chceme také dát veřejnosti více na vědomí, že i menší nemocnice, jako je ta naše, poskytují moderní, kvalitní a bezpečnou lékařskou péči, kterou v našem případě doplňuje i individuální a maximálně vstřícný přístup k pacientům.

Česko-slovenský košt v Havlovicích nabídl v letošním roce ochutnávku rekordních 775 vzorků slivovic, pálenek a likérů.
Rekord v Havlovicích, lidé koštovali 775 pálenek. Vyhrála slovenská slivovice