Divadlo vznikne rekonstrukcí městského kina. Tato historická budova stojí ve Vrchlabí od roku 1927, kdy ji postavila vrchlabská stavební firma Kleofase Hollmanna. Biograf tehdy provozovali obchodník s galanterií Robert Weigend a pánský krejčí Adalbert Lorenz. V přízemí se nacházelo 568 sklápěcích sedaček a 36 míst v lóžích. Na balkoně bylo 130 sedaček a 32 míst v lóžích. Před plátnem vzniklo mělké široké jeviště určené pro případná kabaretní vystoupení. Budova kina, kterou navrhl Richard Brosche, sloužila svému účelu do konce prvního desetiletí nového tisíciletí.

Vybudování nového kulturního zařízení ve Vrchlabí má o kus přiblížit zadání zpracování dokumentace a podrobnější studie, která ujasní detailnější podobu budoucího městského vrchlabského divadla.

„V podrobnější studii bychom si vyjasnili vše, co budova unese, včetně veškerého vybavení, osvětlení, prostě všeho. Musíme brát ohled na ekonomiku a také na skutečnost, aby divadlo odpovídalo velikosti divácky zájmového území města a jeho okolí,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Podle něj je klíčová kapacita mírně nad 400 sedadel. „K tomu musíme mít zpracovanou podrobnou studii, která přesně specifikuje velikost pódia, tahů ke zvedání kulis, navýšení počtu sedadel při optimálním zásahu do konstrukce budovy a další parametry,“ dodal Sobotka.

Hlavním kulturním stánkem ve Vrchlabí je Střelnice, kde Miloš Forman natáčel v roce 1967 kultovní film Hoří, má panenko. Jedná se však o typický kulturní dům, který má díky historické podobě (jde o bývalý krytý střelecký klub Schiessenclub) limity a nesplňuje parametry pro větší divadelní představení. Po vybudování divadla by Střelnice sloužila místním spolkům, tanečním či hudebním souborům a pro pořádání plesů. Střelnice funguje ve Vrchlabí také jako kino, od 3. června začne promítat s novou digitální technologií.