„Městský dům čp. 100 je zapsanou kulturní památkou a tedy významným architektonickým prvkem historie Vrchlabí, mimo jiné s krásnými štukovými prvky,“ říká o památkově chráněném domě na Kozím plácku starosta Vrchlabí Jan Sobotka a upřesňuje záměry se stavbou: „Nedávno byly zahájeny opravy fasády, při kterých zachraňujeme, co se zachránit dá na původním vzhledu domu, včetně výměny jeho oken. Před dvěma lety byla položena nová střecha, po fasádě bude následovat rekonstrukce vnitřních prostor.“

Zahájení stavebních prací předcházel stavebně historický průzkum. „Ten detailně popisuje, co je na domu cenného, co je důležité nezničit, co a jak zachovat. Pracujeme v souladu s památkovou péčí a dotací ministerstva kultury. Hodnota díla, prováděného pod dohledem odborníků, je poměrně značná, je vyčíslena na tři a půl milionu korun,“ dodává Jan Sobotka.

Pozdější slavná továrna na výrobu automobilových karoserií, předchůdce dnešního vrchlabského závodu Škoda Auto, vznikla v roce 1864 v nedalekém domě čp. 99. Ještě před koncem 19. století firma postavila dům čp. 100, kde se nacházely byty zaměstnanců, kanceláře, ve dvoře dílny a v přízemí podniková prodejna. Po roce 1904 se většina výroby přesunula do dnešní Fügnerovy ulice.

Ignác Theodor Petera (1840-1904) byl zakladatelem automobilového průmyslu ve Vrchlabí. Učil se u vrchlabského sedlářského mistra Petera Ettela ve Vrchlabí, kde se od roku 1862 natrvalo usadil. V roce 1864 založil firmu Ig. Theodor Petera s anglickým sedlářstvím a výrobou saní a kočárů. Po náhlé smrti na zápal plic 20. června 1904 vedli firmu tři synové Theodor, Josef a Robert.

Zlom ve výrobním programu firmy, která se až do roku 1908 specializovala na výrobu postrojů pro koně, sedel, kočárů a saní, nastal v okamžiku, kdy pro vrchlabského továrníka Jerieho vyrobila první automobilovou karoserii. Poté na základě výrobní smlouvy s libereckou továrnou RAF nastala éra výroby automobilových karoserií. Jeden z výrobků byl dokonce určen pro císaře Františka Josefa I. Legenda vypráví, že do automobilu nikdy za svého života neusedl z obavy před vším moderním.

Rodinná hrobka rodiny Peterových v klasicistním stylu se secesními prvky se nachází ve Vrchlabí na čestném místě vlevo za vchodem na hřbitov. Je součástí hřbitovní stezky Za pamětí Vrchlabí.