Vedle hřebenů Krkonoš a exkurze do nitra Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně navštívila také Prahu a Jizerské hory, kde absolvovala cestu do Desné k místu, kde se před 101 lety protrhla přehrada.

Partnerství obou měst se začalo rodit již v roce 1989, partnerská smlouva byla podepsána v roce 1993. Pevné vazby s pravidelnými návštěvami městskými, turistickými, školními i kulturními a vyměňováním užitečných pracovních zkušeností přetrvaly dodnes. „Jsme za to velice rádi. Partnerství je výborné a velmi si ho vážíme," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Zásluhu na jeho zrodu má místní francouzštinář Josef Pivoňka. „Podařilo se díky tomu oživit výuku francouzštiny na gymnáziu, v Trouville jsme měli například výstavu fotografií," připomněl.

Vrchlabí bere spolupráci s přívětivým pětitisícovým normandským městem v departmentu Calvados s vyhlášenou rybářskou tržnicí a řadou okouzlujících míst jako vděčný zdroj inspirace. „A to dokonce obrovský. Od začátku se totiž snažíme předávat vzájemně pracovní zkušenosti," zdůraznil Sobotka a pokračoval: „Sledovali jsme, jak fungují tamní technické služby, zahradnictví, průmyslová zóna nebo čistička odpadních vod, řešili jsme zásobování pitnou vodou. Při loňské navštěvě jsme měli možnost poznat v reálu spalovnu na komunální úrovni. To byla fantastická zkušenost. Ne máme v úmyslu ji ve Vrchlabí zavádět, ale bylo nesmírně zajímavé vidět, na jakém principu a v jakých podmínkách funguje, z hlediska plánovaného zákazu skládkování v České republice od roku 2024, a řešení třídění odpadu."

Na vrchlabsko-trouvillském partnerství si váží skutečnosti, že jeho náplň se nezúžila na formální navštěvování. „Francouzi sledují, jak se naše město posunulo, zajímají se o jeho rozvoj," upozornil Jan Sobotka a vyzdvihl především přínos trojice Josef Pivoňka, Petr Štěpánek, Tomáš Kyral, která má na udržování pravidelného kontaktu největší zásluhu.

Delegace z francouzského přímořského letoviska Trouville sur Mer navštívila partnerské město Vrchlabí a podnikla exkurze po Krkonoších i Jizerských horách. Zdroj: Klára Hančová

Delegace z francouzského přímořského letoviska Trouville sur Mer navštívila partnerské město Vrchlabí a podnikla exkurze po Krkonoších i Jizerských horách. Foto: Klára Hančová