Lidé se například dozvěděli, že klášterní zahrady byly v minulosti samostatnými jednotkami, odkázanými samy na sebe. V areálech klášterů mniši a kněží pěstovali ovoce, zeleninu a květiny. Výběr rostlin byl takový, aby na záhonech po celý rok něco kvetlo. Řezané květiny zdobily oltáře a interiéry budov. Jednotlivé druhy symbolizovaly události a kvetly v určitou dobu. Stejný ráz se nyní snaží zachovat správci Krkonoš právě v Klášterní zahradě. A mají i svůj genofond, který představili.