"Krásný dům dlouho chátral a byl předmětem kritiky. Nyní oživí část města kolem Kozího plácku a na to je radost pohledět," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Dům má novou střechu, fasádu a okna. "Pracovalo se v souladu s památkovou péčí a dotací ministerstva kultury. Abychom cenné krásné štukované prvky na fasádě zachovali, protože jsme je také chtěli zachránit, bylo nutné udělat nejdříve novou střechu. Dům je nyní zabezpečený," dodal Sobotka.

Město nyní chystá rekonstrukci interiérů s kompletními dispozičními změnami. "Máme studii, chceme investovat tak, abychom vytvořili pěkné byty. Ty musí korespondovat se současnými požadavky na moderní interiéry. V přízemí nebudou výlohy ani obchodní prostory, ale kanceláře, aby mohl člověk nahoře bydlet a dole úřadovat," upřesnil starosta Vrchlabí.

Pozdější slavná továrna na výrobu automobilových karoserií, předchůdce dnešního vrchlabského závodu Škoda Auto, vznikla v roce 1864 v nedalekém domě čp. 99. Ještě před koncem 19. století firma postavila dům čp. 100, kde se nacházely byty zaměstnanců, kanceláře, ve dvoře dílny a v přízemí podniková prodejna. Po roce 1904 se většina výroby přesunula do dnešní Fügnerovy ulice.

Ignác Theodor Petera (1840-1904) byl zakladatelem automobilového průmyslu ve Vrchlabí. Učil se u vrchlabského sedlářského mistra Petera Ettela ve Vrchlabí, kde se od roku 1862 natrvalo usadil. V roce 1864 založil firmu Ig. Theodor Petera s anglickým sedlářstvím a výrobou saní a kočárů. Po náhlé smrti na zápal plic 20. června 1904 vedli firmu tři synové Theodor, Josef a Robert.

Zlom ve výrobním programu firmy, která se až do roku 1908 specializovala na výrobu postrojů pro koně, sedel, kočárů a saní, nastal v okamžiku, kdy pro vrchlabského továrníka Jerieho vyrobila první automobilovou karoserii. Poté na základě výrobní smlouvy s libereckou továrnou RAF nastala éra výroby automobilových karoserií. Jeden z výrobků byl dokonce určen pro císaře Františka Josefa I. Legenda vypráví, že do automobilu nikdy za svého života neusedl z obavy před vším moderním.

Rodinná hrobka rodiny Peterových v klasicistním stylu se secesními prvky se nachází ve Vrchlabí na čestném místě vlevo za vchodem na hřbitov. Je součástí hřbitovní stezky Za pamětí Vrchlabí.