Pracoviště novopacké Střední školy strojírenské a elektrotechnické, která vznikla splynutím s vrchlabskou odbornou školou a odborným učilištěm, získá ve Vrchlabí novou přístavbu a stávající budovy školy projdou celkovou modernizací. V současných nevyhovujících prostorách vznikne nové zázemí pro žáky a učitele a rozšíří se stávající areál školy, který je v majetku kraje.

„Zlepšíme praktickou výuku učňů v oborech automechanik, autoklempíř a mechanik lanovkář, který je v tomto horském regionu žádaný a v rámci České republiky jedinečný,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za oblast školství.

Plánovanou investici vítá starosta Vrchlabí a krajský zastupitel Jan Sobotka. „Pro další rozvoj odborného technického vzdělávání na Vrchlabsku je klíčová. Působí tu řada významných a prosperujících strojírenských podniků. Dávají perspektivní zaměstnání mnoha zdejším lidem a rodinám. K udržování a posilování tohoto stavu je možnost získání moderního středního technického vzdělání přímo ve Vrchlabí zásadní. Naše město se tomu snaží vycházet maximálně vstříc a se střední školou úzce spolupracuje. Děti u nás mají možnost prohlubovat vztah k technice už v osvědčených a úspěšných kroužcích v rámci základních škol, Domu dětí a mládeže i dokonce již v takto vybavené mateřské škole,“ uvedl starosta Jan Sobotka.

Stávající objekt bude propojen spojovací chodbou s novou přístavbou. Ta bude dvoupodlažní s plochou střechou a vzniknou zde čtyři nové dílny s navazujícím zázemím, jako jsou šatny, toalety, úklidová místnost, kancelář. V areálu je v plánu parkoviště pro osobní automobily a garáž pro školní mikrobus a cvičnou rolbu.