Pro umožnění výjezdu z města ve směru na Valteřice bude provedena změna směru stávající jednosměrky v ulice U nemocnice s napojením na ulice Bělopotockou. Zachován bude zároveň průjezd přes ulici Pražská mezi ulicemi Palackého a U Nemocnice.

Od 1. června do 30. června bude zajištěn v ulici Pražská od křižovatky s ulicí Fügnerova jednosměrný provoz směrem z města, přičemž jednosměrný provoz v ulici U Nemocnice bude vrácen do původního směru a bude úplně uzavřena ulice Bělopotocká. Průjezd přes ulici Pražská mezi ulicemi Palackého a U Nemocnice bude i nadále zachován.

Město zároveň informovalo, že v souvislosti s uvedenými stavbami dojde ke skácení některých stromů podél chodníku v ulici Pražská, které jsou nyní v kolizi s přípojkami vodovodu a plynovodu. Jedná se celkem o devět javorů a dva kusy douglasek u objektů č.p. 841 a 842. Jejich odstranění bude kompenzováno náhradní výsadbou na dohodnutých místech v rámci celkové rekonstrukce komunikace v příštích letech.

Dojde rovněž k úpravám jízdních řádů linkové autobusové dopravy a přemístění zastávek. Linky 405, 530 a 949 vynechají při cestě směr Špindlerův Mlýn/Benecko zastávku Vrchlabí, pivovar. Náhradní zastávky "nemocnice" ("u Havla") budou umístěny v Nádražní ulici (Kozí plácek) pro směr Benecko a Špindlerův Mlýn, v ulici Slovanská pro směr Jilemnice/autobusové nádraží.

Jízdní řády MHD se pro tuto uzavírku měnit nebudou, dojde také k přemístění zastávek do Nádražní a Slovanské ulice. V určitých časech může dojít ke zpoždění jednotlivých spojů zhruba o 1 - 2 minuty.