Tak právě pro vás otevřela v květnu ve Vrchlabí Farní charita ze Dvora Králové Občanskou poradnu. Ta v „bráně Krkonoš" střídá obdobnou instituci, kterou až do nedávna provozovala zdejší Diakonie ČCE, která však musela ukončit svoji činnost. „Byli jsme požádáni, abychom jedenkrát měsíčně poskytovali porady občanům v tíživí situaci.

Tuto nabídku jsme přijali a každé první úterý v měsíci nabízíme lidem naše služby v prostorech Centra psychologické podpory. To se nalézá na ulici Komenského," informovala Deník Iva Rejlová z dvorské Farní charity. Dodala, že poradna je otevřena od 12:30 do 16:30. A s čím lidí potřebují nejčastěji poradit? „Nejčastější dotazy jsou z oblasti finanční (dluhy, exekuce, oddlužení), pracovní, rodinné, bytové, majetkoprávní (předváděcí akce apod.) a sociální," dodala Iva Rejlová.