Zkrátka asi každý někdy viděl nedostatky, které hyzdí okolí a nikdo se nemá k jejich opravě.

Toto však již nehrozí ve Vrchlabí, kde již měsíc funguje webové rozhraní, které napomáhá takovéto nedostatky odstraňovat. Při toulkách městem tak stačí mít u sebe chytrý mobilní telefon, nebo fotoaparát. Poté již stačí například pochroumanou lavičku nafotit a s místem určení zaslat na web města.

„Nyní máte možnost nahlásit závady a jiné nedostatky na majetku města nebo na veřejném prostranství přímo z domu či z místa, kde jste závadu zjistili. Aplikace by měla sloužit ve svém výsledku k tomu, abychom byli lépe informováni, mohli důležité závady včas odstranit či případně zařadit je do plánu práce a do návrhu rozpočtu města," uvedl tajemník města Pavel Řehák.

Dodal, že zatím se v aplikaci objevilo několik závad. „Nikdo z úřadu, ani z firem, které městská prostranství spravují, nemůže mít oči všude. Proto jsme se rozhodli tuto aplikaci vyzkoušet. A zatím se ukazuje, že to byla správná volba," doplnil tajemník.

Kontrola kontroly

Výhodou systému je, že lidé mohou prakticky on-line vidět, co se s jejich pobídkou městu děje. Na mapě se totiž prakticky hned poté, co hlášení dostane správce systému, ukáže, v jakém stavu jejich hlášení je. To je rozděleno do tří barevných vlaječek.

Vrchlabí spustilo aplikaci, která pomůže zkrášlit město

Vrchlabská aplikace Hlášení závad slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a malých nedostatků ve městě. A co na novinku místní?

Většinou aplikaci vítají. Tak jak například obuvník Miroslav Klepl: „Vím o té možnosti. Sám jsem jí ještě nevyužil, ale vím to od známého, který závadu nahlásil. Bylo mu obratem odpovězeno, závada odstraněna a o této skutečnosti byl vyrozuměn. Je to novinka, která opravdu funguje."

Na novinku, která má zpříjemnit městské prostředí se podívá i vrchlabská květinářka Květa Bímová. „Zatím o možnosti nevím, na stránky města se podívám. Je to výborný nápad, občané nemusejí osobně obíhat úřady, zvláště když často nevědí na koho se obrátit," uvedla žena.

A jak vlastně aplikace funguje? Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci, kterou lidé naleznou na stránkách města. Zvolením možnosti „Přidat hlášení" a kliknutím do mapy můžou poté lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chtějí vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit. „Ve formuláři se dynamicky mění pohled na místo, generovaný službou Google StreetView," uvedl tajemník města Pavel Řehák s tím, že přijaté závady mají modrou vlaječku, závady v řešení oranžovou a vyřešené zelenou. „V současné době pracujeme na zefektivnění systému. Nahlášené závady totiž prozatím řeší administrátor, který posléze pověřuje dané instituce,. Do budoucna by se již hlášení mělo dostat přímo do rukou kompetentních městských organizací," dodal tajemník města.

A možná jednou z prvních, které se dostane této výsady bude místní kuchařka Petra Vlachová: „Novou aplikaci na stránkách města zatím neznám, ale určitě ji využiji. Možnost nahlášení závad pomocí internetu určitě zlepší a zrychlí komunikaci mezi občany a městem."