Jedna z nejnáročnějších investičních akcí města v historii, rekonstrukce bývalého františkánského kláštera na kulturní a společenské centrum postupuje podle plánu.

Historická památka nabídne nové sídlo pro knihovnu, muzeum, spolkovou činnost a různá kulturní vystoupení. Už je jasné, jakou fasádu areál dostane. „Hlavní plochy budou v odstínu lomené bílé a šambrány oken v odstínu místního červeného pískovce. V maximální míře se snažíme respektovat doporučení a požadavky památkářů. Přitom je vše podřízeno novému využití objektu pro dnešní požadavky,“ informoval starosta Karel Klíma. Město také začalo s přípravou expozic.

„Spolupráce s Filosofickou fakultou University Karlovy je rozhodující pro reinstalaci sbírkového fondu galerie. V této věci nás čeká ještě řada jednání.

Podobné jednání proběhlo se zástupci františkánského řádu. Setkali jsme se s velmi vstřícným přístupem a byla potvrzena ochota k zapůjčení exponátů pro výstavní účely, které pocházejí z Hostinného. Na oplátku jsme pozvali zástupce františkánského řádu k prohlídce upravovaného objektu. Nabídka byla přijata a předběžný termín návštěvy může být v polovině září letošního roku. Jde o záchranu a využití jednoho z nejcennějších objektů a území v centru našeho města,“ doplnil starosta Klíma.

Náklady ve výši padesáti milionů korun by asi město samo nemohlo investovat. Do rekonstrukce se pustilo díky dotacím z regionálního fondu rozvoje, který činí devadesát tři procent nákladů.