Za světla lucerniček a zpěvu písně „My tři králové“ vyšel průvod v čele s anděly nesoucími hvězdu k Josefově boudě. Tam kněz Tomáš Halík požehnal vodu, křídy a kadidlo. Nad dveře napsal K+M+B 2019 s vysvětlením „Kristus tento příbytek požehnej.“ Průvod doprovázející Tři krále, jedoucí na koních, pokračoval ke Svaté rodině do kapličky sv. Františka, odkud se poutníci přemístili na mši svatou ve vnitřní kapli v Erlebachově boudě. Celý program doprovázela hudební skupina Petach.

„Horská slavnost Tříkrálová je pro nás krásným vyvrcholením doby vánoční. Máme radost, že již podruhé jsme se zapojili do celonárodní tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí u nás, každoročně pořádaná Charitou ČR. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí,“ uvedla Tereza Remsová z Erlebachovy boudy.