Výjimky z povinnosti dodržovat noční klid má řešit vyhláška, kterou chystá město pro Trutnovany.

Důvodem tvorby dokumentu je změna zákona o ochraně veřejného zdraví a přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tvůrci vyhlášky nyní shromažďují soupis akcí, které se konají během celého roku a mohly by jít do chystaných výjimek. Jde o akce, u kterých je jasné, že budou trvat déle než jen do 22 hodin.

Vyhlášku o nočním klidu může dotvořit veřejnost

S pomocí veřejnosti vznikne seznam akcí, jejichž trvání i po 22. hodině, tedy v době nočního klidu, má vyhláška umožňovat.. „Obracíme se na trutnovské občany proto, aby se na žádnou událost nezapomnělo," vysvětluje starosta Ivan Adamec. Návrhy mohou posílat občané, organizace, spolky, oddíly a další nejpozději do 11.listopadu na správní odbor Městského úřadu Trutnov. Jde o tipy akcí, u kterých se navrhovatelé domnívají, že by měly být uvedeny v obecně závazné vyhlášce o úpravě doby nočního klidu. Radnice upozorňuje, že v této lhůtě lze podat k předmětu výzvy i připomínky či jiné podněty. Akce, které vymezí vyhláška, mohou mít pak dobu nočního klidu (od 22 do 6 hodin) zkrácenou a nebo nebude muset být dodržena vůbec.

„Návrh by měl obsahovat název akce, termín, místo jejího konání, jméno pořadatele, zdůvodnění významu akce pro město a kontaktní údaje navrhovatele," upřesňuje starosta Adamec..

Připravenou vyhlášku předkladatelé projednají s dohledovým orgánem, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky. O vydání vyhlášky nakonec rozhodne trutnovské zastupitelstvo.