Nic není tak horké, jak vypadá. Tak vnímají mnozí čeští experti vyloučení dvorské zoo ze světové organizace zoologických zahrad WAZA. Postavili se tak částečně za ředitelku zoo Danu Holečkovou.

WAZA představuje elitní klub nejlepších světových zoo, členství v ní je však především otázkou prestiže. Praktický význam pro chov zvířat má podle odborníků spíše členství v nižší, evropské asociaci EAZA, z níž dvorská zoo vystoupila před dvěma lety.

„Nebyly nám ani sděleny konkrétní důvody našeho vyloučení z WAZA a ani nebyla zoo na jednání jejího výboru pozvána, ač o to požádala. Je smutné že, WAZA rozhodovala o nás bez nás. Vzhledem ke způsobům, jakým s naší zoo jednala, jsme sami zvažovali vystoupení," napsala včera v tiskovém prohlášení ředitelka zoo Holečková.

Odmítla zároveň související pochybnosti o péči o zvířata, v chovu zvířat prý zoo patří k nejlepším zoo světa. Holečková rovněž vyvrátila obavy, že kvůli vyloučení bude zoo muset vracet některá zvířata.

„WAZA zvířata nevlastní, ani nemá oprávnění je poskytovat a také sama nerealizuje žádné chovné programy. Nehrozí nám žádné problémy s komunikací a spoluprací s jinými zahradami včetně těch, které jsou ve WAZA," dodala. Ve WAZA je pouze asi desetina světových zoo.

Za vedení zoo se včera postavil i kraj jakožto její zřizovatel. „Dvorská zoo má tak cenný fond, že významné zoologické zahrady se bez spolupráce s ní neobejdou. Zoo o nic nepřijde a její renomé trvá," řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Rovněž podle šéfů jiných českých zoo vyloučení může přinést řadu problémů, ale o tragédii se nejedná.

„Z hlediska vlastní chovatelské práce, vlastního chodu a fungování zoo či z hlediska zabezpečování služeb návštěvníkům není ztráta členství ve WAZA problémem. Z hlediska mezinárodní prestiže zahrady, dané členstvím v této nejvyšší 'stavovské' organizaci, může být ztráta členství jistým problémem, ale to ukáže až čas," řekl ředitel ostravské zoo Petr Čolas.

A zastal se ředitelky dvorské zoo Holečkové tvrzením, že zánik členství ve WAZA by prý neměl ovlivnit možnosti výpůjček zvířat ani možnost dalšího rozvoje zahrady.

Horší důsledky v tomto směru může mít podle Čolase předloňské vystoupení z evropské asociace EAZA. Ale to paradoxně může naopak vést k větší orientaci na jiné oblasti světa, než je jen Evropa.

„To může být pro zahradu a její rozvoj i přínosem," dodal.

O něco hůř vnímá situaci dvorské zoo šéf marketingu olomoucké zoo Luděk Richter. „Pro zoo vyloučení z WAZA není nic příjemného, mohlo by to limitovat její rozvoj, spolupráce s mezinárodními organizacemi je totiž mnohostranně výhodná. Ano, jsou tam zároveň i omezení, pokud ovšem zoo dodržuje daná pravidla, je členství ku prospěchu," řekl Richter.

ZOO Dvůr Králové z EAZA vystoupila na konci června 2010. Bylo to vyústění dvouletého podmínečného vyloučení za údajné porušování pravidel v evropských záchranných programech. S EAZA se královédvorská zoo rozcházela v názoru na stěhování čtyř severních bílých nosorožců do africké rezervace Ol Pejeta. To ostatně stojí nejspíš za celým sporem, nynější vyloučení z organizace WAZA je podle expertů jen logickým vyústěním.

„Kdo není v EAZA, nemá vlastně co pohledávat ve WAZA, což je ještě elitnější klub," řekl odborník, který si nepřál být jmenován. Členy EAZA je naprostá většina velkých českých zoo, větší část z nich pak patří i do WAZA.

(kim)