Jak uvedla mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková, zajistit dodávku biomasy ve větších objemech není jednoduchá záležitost. „Elektrárny a Poříčí a teplárna ve Dvoře ale mají své dodavatele většinou v blízkém okolí,“ podotkla mluvčí Beránková.

„Spalováním biomasy zatěžujeme okolí výrazně méně než spalováním fosilních paliv. Emise jsou výrazně nižší než u spalování uhlí a také produkce odpadů ze spalování biomasy je téměř nulová,“ poznamenal Dušan Timko, ředitel Organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice, a dodal: „Pozitivní vývoj ve využití biomasy potvrdil i loňský rok. Podařilo se nám totiž udržet úroveň produkce a výroby energie a tepla spalováním biomasy ve Dvoře Králové i v Poříčí.“