Ještě na začátku loňského roku Tonava prosperovala. Exportovala do Evropy, do Portugalska nebo Rumunska. Co se stalo se slavnou společností, která se vedle výroby vah a vážících zařízení zabývala v posledních třiceti letech také tvarováním plechů a výrobou okenních parapetů a poštovních schránek? "Firma ukončila podnikání. Ani nezkrachovala, ani není v likvidaci, ani v konkurzu. Vedlo k tomu více na sobě navázaných okolností. Jeden z nich byl covidový, další personální," nastínil situaci Pavel Hurta, člen představenstva Tonavy. "Firma skončila s čistým štítem. Není samozřejmě nikomu příjemné, že konec přišel po více než 120 letech tradiční výroby v Úpici," dodal. Tonava (mezi roky 1953-1990 Transporta) bývala největším tuzemským výrobcem vah pro obchody, kuchyně i průmyslové podniky, na vážení v mlýnech, sklárnách, chemických provozech a pro další speciální užití.

Tonava s výrobou vah skončila v Úpici letos, kdy v továrně pracovalo osmdesát lidí. Poslední váhy se tam vyráběly ještě na začátku roku. Naposledy se v Tonavě vyráběly průmyslové váhy a navažovací linky. Dodávala je do zemědělských, gumárenských i stavebních firem a továren.

Výroba kol v Úpici se postupně přesune do továrního komplexu bývalé Tonavy.
Z fabriky na váhy bude v Úpici továrna na výrobu kol, areál změní stovky milionů

"Do března minulého roku bylo práce hodně, zakázky jsme měli po světě. Poté ovšem odběratelé v důsledku pandemie koronaviru zavírali fabriky a odebrané zboží „pozapomněli“ platit. Obrat nám rapidně poklesl. To jsme ještě zvládli díky rezervám," přiblížil Hurta stav, který vedl ke konci výroby v Tonavě, a pokračoval: "Vrcholně kritická pro nás byla druhá covidová vlna. Ve fabrice nám stabilně chybělo 25-30 procent zaměstnanců, nebyli jsme schopni dodávat odběratelům v nasmlouvaných termínech. Ke konci roku se k tomu přidaly odchody několika stěžejních zaměstnanců ze středního managementu a problémy s materiálem, který najednou nebyl a ceny začaly prudce stoupat. Po zvážení všech okolností přišlo nelehké rozhodnutí. Firma tak s čistým štítem ukončila výrobu vah."

Místo vah se budou v továrním komplexu Tonavy vyrábět kola a elektrokola. Úpická firma BP Lumen, která areál odkoupila, jej chce výrazně proměnit, investovat do něj stovky milionů a prosadit se v Evropě. Z místa, odkud putovaly výrobky do celého světa, tak bude opět proudit zboží na český i zahraniční trh. Jen to už nebudou váhy, ale kola.

CO NA TO PAMĚTNÍCI

Posledním mohykánem, který vydržel v Tonavě do poslední chvíle, je montér Josef Šrůtek z Malých Svatoňovic. "Vedení nám letos sdělilo, že se končí. Fabriku a stroje majitelé rozprodali, lidé dostali pětiměsíční odstupné, pokud šli hned a rozprchli se v tu ránu do okolních fabrik. Zbyli jsme dva lidi na servis a jeden obchodní zástupce. Přešli jsme v listopadu pod firmu Sklenář z Dlouhoňovic, která převzala výrobu vah," popsal situaci Šrůtek.

Zdeněk Möglich pracoval v úpické Tonavě 48 let jako konstruktér vývojář. "Ukončení výroby vnímám špatně, v Úpici měla velkou tradici. Za socialismu jsme byli jediní v zemích tehdejšího RVHP, kteří váhy vyráběli. Po převratu se už objevilo na trhu více firem, které začaly s výrobou elektronických vah, to bylo znát," uvedl.

Jaroslav Jebousek z Úpice se považuje za „tonavácké dítě“. Vyučil se na místním vahařském učilišti, v Tonavě pracoval třicet let jako mistr nebo vedoucí prodeje. "Je obrovská škoda, jak to s Tonavou dopadlo. Dynastie, která měla pokračovat v tradici výroby vah a vážících zařízení, naprosto zklamala Úpičáky i lidi, kteří tomuto oboru věnovali celý život," sdělil svůj názor.

Z HISTORIE VÝROBY VAH V ÚPICI

1894 - Do Úpice přichází z Prahy Emil Morawetz a zahajuje výrobu vah pro obchod a průmysl, po jeho smrti v roce 1895 přebírá závod jeho bratr Karel.

1902 - Továrna Karl Morawetz & comp. uvádí na trh svou vbrzku v celé zemi nejoblíbenější decimální běhounovou váhu.

1926 - Vzniká ochranná známka Kamor s vyobrazením ruční váhy a se čtyřmi hvězdičkami znázorňujícími počet světadílů, do kterých se výrobky pod touto značkou vyvážely.

1947 - Národní správu nad firmou přebírá národní podnik Zbrojovka Brno, po znárodnění v roce 1948 se úpická továrna načas stává pobočným závodem brněnské Zbrojovky.

1950 - Vzniká samostatný národní podnik Tonava, jehož název vznikl z počátečních písmen slov Továrna na váhy.

1953 - V rámci reorganizace průmyslu ztrácí úpická firma statut podniku a stává se závodem VHJ Transporta Chrudim, integrace pokračuje zařazením Transporty do firmy Vítkovice.

1990 - Vzniká samostatný státní podnik Tonava, přičemž o převzetí původního názvu rozhodlo referendum zaměstnanců.

1993 - Dochází k privatizaci podniku restitučním způsobem a k jeho následné transformaci na akciovou společnost TONAVA.

2001 - Vstupem nových vlastníků dochází k restrukturalizaci podniku a k nastartování změn vedoucích k ozdravení firmy.

2021 - Ukončení výroby vah, továrnu Tonava odkoupila firma BP Lumen Úpice, která se zabývá výrobou a prodejem kol a elektrokol.