Volba byla nakonec výhodná pro obě strany. Město dokázalo provést velké množství práce za velice zajímavých podmínek a učiliště zaměstnalo své žáky. To v zimním období není jednoduché. „Později se ukázalo, že volba byla vhodná i z pohledu kvalitně odvedené práce a ochotné i odborné komunikace při provádění prací,“ sdělil starosta města Jan Farský.

Kolárna vyrůstá v těsné blízkosti nové budovy Sportovního centra. Mění se v ní nevyužité sklepní prostory sokolovny. Sportovní centrum získá prostor, kde se dají uložit lyže nebo kola. Ten tu zatím chyběl a nebylo ho možné bez větších stavebních zásahů vytvořit.

Na studenty školy nečekal malý úkol. Bylo třeba odstranit nadbytečné potrubí vodovodů, topení, odpadů, odstranit vlhké omítky a zazdít původní otvory. Nově bylo vybudováno schodiště s rampou pro pojezd kol do prostoru kolárny, zdi pokryly sanační omítky, Budoucí kolárna má novou elektroinstalaci.
Původně se uvažovalo o nové podlaze. Protože ta původní nebyla stavební činností poškozena, k realizaci nakonec nedošlo. Naopak vyšší náklady si vyžádala úprava klenby v prostoru nového schodiště.

„Celkový objem stavebních prací tak skutečně dosahuje částky 65 tisíc korun. Práce byly započaty ke konci ledna a v současné době se stavební dílo dokončuje,“ vysvětlil starosta. Původně se počítalo s nákladem o patnáct tisíc korun vyšším.

Spolupráce byla skutečně výborná, veškeré požadavky ze strany Sportovního centra mladí řemeslníci z integrované školy splnili, kvalita prací je na vysoké úrovni. V průběhu března budou v kolárně instalovány stropní držáky na kola s možností uložení až 33 kol v ceně 15 tisíc korun.

„Spolupráce s Integrovanou střední školou je výhodná jak při plnění zakázky, tak dlouhodobě. Na této zakázce jsme získali za výborných finančních a kvalitních podmínek novou lyžárnu. Stejně tak ale považuji za důležité, že jsme spolupracovali s a svým způsobem i podpořili školu, která mimo jiné vychovává nové truhláře, zedníky, instalatéry, klempíře. ISŠ vzdělává v oborech, které budou bez ohledu na světovou ekonomickou situaci vždy potřebné. ISŠ je jedna ze tří středních škol v Semilech, vedle Gymnázia a Waldorfského lycea,“ uvedl starosta Jan Farský.