Není ale vyloučeno, že místo titulu DiS. (diplomovaný specialista) budou studenti po absolutoriu dostávat vysokoškolský titul Bc. (bakalář). „Stávající systém vyšších odborných škol je slepou kolejí. Studentů na nich ubývá, velkým konkurentem jim jsou rozmáhající se tříleté bakalářské obory na univerzitách,“ shrnul největší problém královéhradecký krajský radní za školství Jiří Nosek.

Žádná z možností změn přitom nepočítá se zánikem VOŠ. První možností je jejich přeměna v klasické bakalářské školy. Na rozdíl od veřejných univerzit by však nejspíš nadále fungovaly pod hlavičkou krajských úřadů, které jsou zřizovateli přidružených středních škol. Druhou cestou je VOŠ těsněji navázat na konkrétní profese (především technického zaměření), přiblížit je praxi. Tímto směrem sice měly jít bakalářské obory na univerzitách, ale mnohé to stále nesplňují a jsou víc akademické než praktické.

Ministerstvo školství chce vlastní koncepci, která by léta nejasně plovoucí „vošky“ konečně ukotvila v českém školském systému, představit v dubnu. Třeba zaměstnavatelé ale mají vlastní vizi a už se kvůli ní s ministerstvem školství střetli. Právě podle nich by VOŠ mohly nabízet pomaturitní dvouletou nástavbu i tříletého bakaláře.

„Považujeme za vhodné vytvořit novou instituci typu profesního institutu. Nutná je jejich úzká vazba na region a zaměstnavatele,“ sdělily zaměstnavatelské svazy. Jenže taková představa se nelíbí ani ministerstvu, ani univerzitám. Tím by totiž „vošky“ obrátily současný trend a sebraly univerzitám studenty.

Jedním z mála oborů, kde VOŠ mají stále dostatek zájemců, je zdravotní sestra. Těm totiž nově nestačí maturita, musí mít titul buď DiS., nebo Bc. „Další cestou vývoje VOŠ je například vzdělávání dospělých na komerční bázi, pracovní rekvalifikace a podobně,“ uvedl Nosek.

„Dnes VOŠ fungují ve velké většině opravdu jen jako jakási 'vyšší gymnázia', tedy všeobecně zaměřené školy jen prohlubující již dosažené vždělání. A tudy cesta nevede. Otázkou však není, zda VOŠ zrušit či nezrušit, cílem je vytvořit z nich plnohodnotný segment úzce navázaný například na automobilový průmysl,“ řekl František Mihulka, ředitel VOŠ Chrudim při zdejší strojírenské škole. Vloni tu dokonce kvůli malému počtu uchazečů ani neotevřeli ročník VOŠ.

„Mnohé VOŠ mají vyšší úroveň než kdejaký bakalář. Vidíme to na podprůměrných studentech, kteří od nás na univerzity odcházejí a dokážou je dokončit. A jsou naopak případy, kdy si hotoví vysokoškoláci chodí doplnit vzdělání k nám,“ dodal ředitel VOŠ v Novém Bydžově Václav Málek.