„Ve lhůtě jsme obdrželi tři nabídky. Dvě byly vyloučeny z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Třetí předložená nabídka nesplnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti a i přes žádost o doplnění účastník tyto údaje nedoplnil,“ vysvětlil Václav Řehoř, krajský radní pro oblast investic. Předpokládanou hodnotu stavebních prací kraj stanovil na 164 350 720 Kč bez DPH. „Všichni tři účastníci byli vyloučeni. Proti tomuto rozhodnutí žádný z nich nepodal námitku,“ doplnil Řehoř s tím, že v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník a jedinou možností je tendr na stavební práce zrušit. "Je to pouze časová komplikace, která posune zahájení výstavby, a to zhruba o půl roku," poznamenal předseda představenstva trutnovské nemocnice Martin Limburský.

Kraj zrušený tendr vyhodnotí a poté vypíše nový. Uvolnění prostředků, které chce do výstavby investovat, to neohrozí. Na celou přestavbu trutnovských laboratoří včetně dodávky zdravotnických technologií se počítá s investicemi ve výši 265 milionů korun. Pro tyto účely vyčlenil kraj prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v odvětví zdravotnictví.