V prostorách Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Náchodské ulici, kde centrum sídlí, je při této příležitosti k vidění výstava svatebních fotografií. K vidění jsou současné i starší snímky.

„V několika případech se nám podařilo shromáždit svatební fotografie i čtyř generací jedné rodiny. Můžeme tak sledovat dobu a historické okolnosti ve které se svatby odehrávaly a manželství trvalo a trvá dlouhé roky,“ uvedla jednatelka centra Hana Cinková. Smyslem celonárodní kampaně je podpořit manželství. Výstava potrvá do neděle.

Další informace najdete na internetové adrese: www.volny.cz/oskaro