Synapse je místem, kde dochází ke kontaktu dvou nervových buněk a kde může za určitých okolností dojít k přenosu vzruchu. Synapse ve světě výtvarného umění je místem, kde dochází ke spojení výtvarných prací malíře Patrika Hábla a sochaře Jana Kováříka. Například na společné výstavě v Galerii Uffo. Ta začíná slavnostní vernisáží dnes v podvečer.

Kromě studií na Akademii výtvarných umění v Praze je spojuje podobný pohled na tvorbu a fascinace japonským uměním. „Zdánlivá jednoduchost, monumentalita a čistota vystavených artefaktů bude výzvou pro diváka," říká kurátorka galerie Paulina Skavova.

Oba autoři patří k nejvýznamnějším tvářím současného českého malířství a sochařství. Patrik Hábl studoval u profesora Vladimíra Kokolii a Jan Kovářík absolvoval sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla.

„Háblovu tvorbu lze vnímat i jako výraznou spojnici mezi autorovými oblíbenými přírodními scenériemi a jejich odrazem v nás. Dlouhodobě řeší souvislosti mezi naším vnitřním světem a okolní krajinou," říká ředitel Uffa Libor Kasík. „Dnes nás krajina nezajímá, protože v ní nežijeme a neprocházíme jí. Žijeme v globalizované době plné obchodních center a silničních obchvatů a netušíme, že se začíná něco dít i s naší vnitřní krajinou. Nevíme, kdo jsme," doplňuje autor.

Jan Kovářík patří k autorům, kteří svou tvorbu budují na základě klasických sochařských forem a principů, ale kterým se zároveň podařilo tyto formy a principy výrazně přesáhnout. Díky tomu vznikají ojedinělá díla.