„Připravili jsme osm nových výukových programů pro různé typy škol, které jsou využívány v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Vytvořili jsme metodiku, výukové materiály a také jsme pořídili potřebné vybavení Krtka. Stejný počet nových programů vyvinuli také naši partneři z polské strany hor a ze SEVERu," připomněl mluvčí parku Radek Drahný.

„Programy jsme sestavili tak, aby se navzájem doplňovaly a abychom se nepřetahovali o klienty, kteří si kterýkoli z programů vyberou. Naopak pro ně vytváříme pestrou nabídku vyžití i poučení mimo konkurenční prostředí," dodal Michal Skalka, garant projektu.

Vynaložené úsilí pak došlo ocenění v soutěži o titul nejinspirativnější česko polský přeshraniční projekt v podobě 3. místa z patnácti nominovaných.

Comenia do soutěže poslali pracovníci krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru bylo zohledněno jejich přispění k dosažení cílů programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad na příhraničí a výjimečnost aktivit.

„Projekty Správy KRNAP jsou v této soutěži úspěšné opakovaně. V loňském roce jsme za Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN (Obnova klášterní zahrady ve Vrchlabí) získali 2. místo," ohlédl se Radek Drahný.