Střední škola v Lomnici nad Popelkou navazuje na lomnickou tradici profesního odborného školství, kterou zahájila v roce 1874 Odborná tkalcovská škola. Ta v období 1. republiky již jako Živnostenská škola připravovala budoucí živnostníky, např. pekaře, kováře aj., později od roku 1948 v tradici odborného školství pokračuje učňovská škola se zaměřením na potravinářské obory pro dřívější podnik Průmysl trvanlivého pečiva a jeho nástupce Čokoládovny a. s.

V 70. letech minulého století bylo lomnické učňovské školství rozděleno na dvě části. První část se zaměřila na učební obory Pekař, Kuchař, Cukrář a další. Byl vybudován nový domov mládeže a moderní stravování, které však pozdějším rozhodnutím KNV Hradec Králové výuku ukončilo a objekt byl předán bývalé nemocnici.

Druhá část – učební obor Pečivář, později Cukrovinkář, byl jako monotypní vyučován od roku 1950 v Učňovském středisku Průmyslu trvanlivého pečiva, později Čokoládoven v Lomnici nad Popelkou. Byli zde připravováni odborníci pro výrobu trvanlivého pečiva pro Čechy, Moravu i Slovensko.

Učňovské středisko bylo po stránce teoretického vyučování součástí Učňovské školy Turnov, později se stalo místně odloučeným pracovištěm SOU Nová Paka.

K 1. září 1990 zřídil generální ředitel a.s. Čokoládovny Praha samostatné SOU potravinářské, které bylo po delimitaci zřízeno MZe ČR k 1. dubnu 1991 jako samostatný právní subjekt.

Tato tradice dala základ rozvoje školy od roku 1990, který byl zaměřen na uspokojování široké poptávky po vzdělávání v oblasti gastronomických a potravinářských oborů, oborů obchodu a služeb. V novodobé historii střední škola obnovila také tradici rodinné školy, později dívčí odborné, která ukončila výuku v 70. letech. Tuto tradici se nepodařilo po porevolučních turbulencích ve školství udržet a je také již minulostí.

Změna názvů

Střední škola postupně v procesu slučování škol vystřídala v označení celou řadu názvů, jako Střední odborné učiliště potravinářské, Rodinná škola, Speciální rodinná škola, Integrovaná střední škola, Odborné učiliště, Praktická škola. Od 1. července 2003 došlo ke sloučení lesnického učiliště a výuka byla rozšířena o obor Mechanizátor lesní výroby. Výuka tohoto oboru byla ukončena 31.srpna 2005 z podnětu zřizovatele školy Libereckého kraje.

Od 1. září 2006 škola mění název podle nového školského zákona, který zjednodušil označení na Střední školu vzhledem k tomu, že v Lomnici nad Popelkou zůstala jako jediný subjekt středního profesního vzdělávání. V současnosti škola sdružuje střední školu (studijní i učební obory), domov mládeže a školní jídelnu.

Vzdělávací koncepce školy vychází z orientace na výuku gastronomických a potravinářských oborů, také oborů podnikání, obchodu a služeb se vzájemnou prostupností. Vzhledem ke geografické poloze na rozhraní Euroregionu Nisa, Českého ráje a Krkonoš, v oblasti turistického ruchu, nabízí škola obory pro oblast služeb cestovního ruchu.

Žáci jsou přijímáni ke studiu podle zájmu o jednotlivé studijní a učební obory, které se liší dosaženým stupněm vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Frekventanti mají možnost přestupu z oboru na obor v rámci školy po vykonání rozdílových zkoušek.

Nabídka vzdělávání

Hlavní areál školy, který prošel v letech 2008 – 2009 rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a přístavbou, se nachází na okraji Lomnice nad Popelkou, v ulici Antala Staška směrem k vesničce Košov. Vyučování probíhá v moderně vybavených učebnách pro teoretickou výuku a v odborných učebnách (jazykových, počítačových, administrativní, gastronomické aj.). Zde se nachází i část dílen a pracoviště pro studijní a učební obory kuchařského a číšnického zaměření. Výuka odborného výcviku všech učebních oborů probíhá v moderních dílnách v Pivovarské ulici poblíž autobusového nádraží.

V tomto areálu se také nachází školní prodejna, ve které jsou nabízeny různé druhy cukrářských dezertů a dortů, výrobky studené kuchyně a polotovary. Škola poskytuje frekventantům ubytování v domově mládeže ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s možností celodenního stravování ve školní jídelně.

Pro ubytované žáky připravuje domov mládeže zájmovou činnost v kroužcích různého zaměření. Všichni žáci mají možnost realizovat své zájmy a schopnosti při akcích, které pořádá škola (např. soutěže dovednosti, prezentační výstavy výrobků a prací, sportovní akce, odborné exkurze, lyžařské kurzy i tradiční školní ples.

Budova současné Střední školy v Lomnici nad Popelkou.

Rozhovor s ředitelem Střední školy v Lomnici nad Popelkou Lubomírem Charouskem o chystané prezentační výstavě a zajímavých školních projektech

Těšíme se na setkání s příznivci školy

Pane řediteli, Střední školu v Lomnici nad Popelkou čeká velká událost, a to je tradiční podzimní výstava. Jaké téma provází letošní ročník?
Tradiční prezentační výstava střední školy se v tomto školním roce opět vrací do předvánočního období roku 2013. Patří bezesporu mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější akce střední školy. Tato je pokračováním tematického zaměření předchozího školního roku s názvem Krásy a chutě českých regionů všemi smysly II. Ve dnech 22. a 23. listopadu žáci a vyučující zavedou návštěvníky do Karlovarského, Olomouckého a Zlínského kraje, a nezapomenou také na náš Liberecký kraj. K jednotlivým oblastem budou mít odborníci připraveny tabule s krajovými specialitami, za cestovní ruch budou prezentovány kulturní a přírodní zajímavosti regionů. V doprovodném programu se můžeme těšit na besedy a prezentace, například turistického vysílání rádia Kulíšek a rádia Pigy, muzea Detoa, muzea stavebnice Merkur, představení aktivit spolupráce s Parkem miniatur Dolního Slezska v polských Kowarech, Francii – vylodění v Normandii a další zajímavosti. Žáci budou předvádět ukázky praktických cukrářských a kuchařských činností. Nebude chybět tradiční prodej zákusků a naši kuchaři nabídnou výborná krajová jídla, na kterých si všichni určitě rádi pochutnají. Výstava bude otevřena v pátek 22. a v sobotu 23. listopadu. Těšíme se na setkání se všemi příznivci školy a také s uchazeči o přijetí ke studiu na příští školní rok 2014/15, které tradičně naše výstava také přiláká.

Poslední výstava prý byla velice úspěšná a návštěvníci se ještě dlouho domáhali receptů. Který byl nejžádanější?
Výstava se konala netradičně počátkem února tohoto roku a nesla tematické zaměření Krásy a chutě českých regionů všemi smysly I. Návštěvníci zamířili prostřednictvím expozic s krajovými specialitami do Jihočeského a Moravskoslezského kraje, navštívili Krkonoše, východní Čechy a Plzeňsko. O receptury z jednotlivých oblastí byl skutečně velký zájem a mnoho z příchozích by se rádo pokusilo některé speciality ve svých domovech vyzkoušet. Však také i názvy některých pokrmů byly velmi pozoruhodné, například Štrachanda – zapečené brambory se smetanou, vejci a sušenými houbami, Plzeňský karbonát – pochoutka, jejíž existenci připomněl Bohumil Hrabal ve své práci Magická Praha, která obsahuje chmelový mok a párek, Králičí stehno po špindlerovsku, Kapušník – skromné jídlo z Plzeňského kraje nebo pro naši oblast známé Krkonošské kyselo.

Povězte nám něco o historii této akce?
Historický počet výstav nyní dorazí k číslu devatenáct, to znamená, že v příštím roce budeme slavit kulatou dvacítku. Sama historie byla započata v roce 1995 představením ukázek poctivého řemesla cukrářů a kuchařů v lomnickém muzeu. Další ročníky pokračovaly kromě muzea také na zámku a logicky nejčastěji v prostorách školy. Některé ročníky byly také spojeny s mladší historií miniveletrhů cestovního ruchu, který se po počátečních ročnících osamostatnil a probíhal v jarním období. Tematicky byly zaměřovány především k prezentaci učebních oborů gastronomického nebo potravinářského zaměření, a to k různým tematickým oblastem, například na gastronomii států EU, zvěřinové hody, předvánoční a vánoční tradice.

Podělte se s námi o vaši vizi do budoucna a představte školní projekty.
Naše vize do budoucna je právě spojená s účastí v projektech, s poskytováním příležitostí k odbornému i osobnostnímu růstu žáků i zaměstnanců školy, s účastí na prezentacích a soutěžích, v zajišťování gastronomických akcí pro instituce a partnery z veřejné nebo podnikatelské sféry. Nejvýznamnějším je projekt Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, který za podpory finančních prostředků z EU a MŠMT realizuje aktivity v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v období let 2012 – 2015. Druhým je projekt EU peníze středním školám, který je naopak zaměřen do oblasti počátečního vzdělávání a v období 2012 – 2014 realizuje tvorbu digitálních učebních materiálů. Pokračuje dlouhodobá spolupráce s odbornou vzdělávací agenturou Italy Gastro Promotion s.r.o. Chrudim. V rámci projektu Leonardo de Vinci jsou pořádány odborné stáže pro žáky oborů Kuchař- číšník, Cukrář a také pro pedagogy v Itálii. Škola je zapojena do projektu Zelená škola, což je projekt recyklace elektroodpadu a baterií, který řeší jeho sběr a svoz přímo ve školách. Úspěšně se rozvíjí česko – polská spolupráce s Parkem miniatur v Kowarech v oblasti vzájemné prezentace, realizace odborných praxí žáků a průvodcovské činnosti. Žáci oborů Cestovní ruch a Gastronomie připravují Krkonošské turistické vysílání a spolupracují s radiem Pigy. Významnou podporou pro rozvoj odborných kompetencí jsou barmanské a baristické kurzy pořádané ve spolupráci s barovým institutem Bar High Praha, kde žáci získávají certifikáty s mezinárodní platností. Pokračuje projekt podpory Adopce pro Afriku, kterého se účastní jak zaměstnanci školy, tak i žáci.

Škola je zrekonstruovaná, přesto je tu něco, co by si zasloužilo vylepšení?
Máte pravdu, škola je zrekonstruovaná, ale péče o ni nikdy nekončí. V oblasti budov vlastníme i domov mládeže, který je rovněž po celkové opravě, chybí mu však moderní kotelna s ohřevem teplé užitkové vody, která by byla velkou úsporou pro oblast financování jejího provozu. I objekty v areálu dílen odborného výcviku by si zasloužily výměnu oken a zateplení. Věřím, že společným úsilím se zřizovatelem školy Libereckým krajem se v budoucnu podaří tyto oblasti zajistit a udržet školu mezi těmi nejlepšími v našem regionu.

Střední škola Lomnice nad Popelkou.