Stovky účastníků vzdělávacích kurzů od dětí po seniory, desítky lektorů a velké množství různých projektů. To vše má za deset let na kontě obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum Turnov.

Na počátku stálo město, pomohly školy

„Naše organizace, která byla zapsána do rejstříku 9. února 2004, byla jednou z prvních společností v Libereckém kraji, která se začala systematicky zabývat celoživotním vzděláváním a nabízet ho veřejnosti. Byla založena městem ve spolupráci se středními školami," přibližuje ředitelka Vzdělávacího centra Turnov (VCT) Jaroslava Dudková.

Vzdělávání začalo kurzy angličtiny a němčiny, postupně nabídku rozšířili o další jazyky, informatiku a úplně nové oblasti působení.

„Sociální odbor města přišel s požadavkem na proškolení pracovníků v sociální sféře. Tak jsme poprvé akreditovali a školili pracovníky v těchto službách. Objevil se první projekt pro pečovatelky a odborné semináře. Ukázala se nutnost spolupracovat s úřady práce a školit nejen zaměstnanecké rekvalifikace, ale i nezaměstnané. Přišla poptávka ze strany turnovských firem, nabídku jsme museli přizpůsobit novým podmínkám," vzpomíná ředitelka na vývoj v oblasti celoživotního vzdělávání v posledních letech. A jak se měnily požadavky trhu, měnilo se a přizpůsobovalo i samotné centrum.

S požadavky přišli například pedagogové, a tak Vzdělávací centrum Trutnov pracovalo na projektech pro žáky základních a středních škol. „Abychom poznali i zahraniční oblast celoživotního vzdělávání, zapojili jsme se do mezinárodního projektu Europa – mit Methode. Celkem jsme realizovali sedm velkých projektů. Sbírali jsme zkušenosti, učili se novým metodám a formám, zdokonalovali organizaci, snažili se vždy vyjít vstříc novým potřebám a zlepšovat kvalitu nabízených služeb," uvádí ředitelka Dudková.

Vklad do dětí přinese ovoce

Desáté výročí v únoru oslaví vzdělávací centrum mimo jiné novými projekty. Vzniká zde například Talentcentrum, určené nejmenším dětem, jež chtějí rozvíjet nadání a mají zájem o činnosti ve workshopech biologie, logiky, fyziky, informatiky a jazykových schopností.

„Je to velmi žádoucí a potřebné, aby tady vedle péče o postižené a vzdělávání v sociální oblasti bylo také něco pro nadané děti. Na ty se často zapomíná a přitom jsou to budoucí vědci, inženýři či lékaři," vypočítává ředitelka důvody, proč turnovské centrum upřelo pozornost k nadaným dětem.

(jm, pch)