Projekt představili ve špýcharu Městského muzea zástupci EDUin. „Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu," vysvětlila Sylvie Pýchová, manažérka pro Dvůr.

Nad otázkou, Jaké vzdělání potřebujeme pro naše děti, se zamýšlela Jana Straková z Domu zahraniční spolupráce. Představila i výsledky mezinárodních výzkumů vzdělávání dospělých. „Ukazují, že Česká republika na tom není tak špatně, jak se často říká. Nejlepší výsledky zaznamenaly skandinávské státy a Holandsko. Naopak na konci tabulky jsou například Itálie, Francie nebo USA. Zajímavostí třeba je, že Japonsko má překvapivě jen průměrné výsledky v počítačové gramotnosti," uvedla přední česká odbornice na vzdělávání.

Rodina má vliv

Dobré výsledky žáků a studentů jsou závislé na dobrém rodinném zázemí. Tento hendikep může zmenšit předškolní vzdělávání, tedy mateřské školky.

Odborné vzdělávání má stále větší důležitost. „Pětašedesát procent současných žáků bude pracovat na pozicích, které ještě dnes neznáme," připomněla Sylvie Pýchová současný trend, kdy i mnoho dělnických profesí vyžaduje znalosti programování.

Základem, z kterého chce projekt vycházet, jsou nejen všeobecné poznatky, ale i výsledky dotazníkového šetření. „Zapojilo se do něj přes tři stovky lidí, průměrný věk byl 33 let," doplnila Pýchová. Navíc se setkala se zástupci škol a vzdělávacích institucí.

Výsledky ukazují, že Město vzdělanosti je reakcí na názory občanů. „Neformální vzdělávání považuje většina oslovených za stejně důležité jako to formální," doplnila Ivana M. Tahová, která se na výzkumu podílela.

Chybí partnerství

Mezi věci, které lidi postrádají, je partnerství jednotlivých organizací. „Právě to bude našim úkolem. Myslím si, že tu jsou lidé, kteří budou pro projekt přínosem," dodala Sylvie Pýchová.

Ulice dává možnosti

O tom, že vzdělávání má různé podoby, přesvědčili přítomné umělci z organice Ulice dětem. Předvedli rap, cvičení s jojem a poi. Několik písní zazpíval Jaroslav Parči. „Ulice je místem, kde vznikl rap, street dance, žonglování a mnoho dalších aktivit. Street art může nahradit zájmy negativního charakteru, které číhají na každém rohu jinak úžasného 21. století," vysvětlil Daniel Lacek z Ulice dětem. Jak doplnil, v současné době, kdy má řada rodin problém zaplatit dětem kroužky, jsou street art a street sporty možností i pro sociálně slabší.