Odešel v něm skutečně významný odborný lesní hospodář, znalec pro lesnictví a myslivost, autor a spoluautor 27 lesnických textů i učebnic, odborných a vlastivědných publikací, nositel státního vyznamenání Za vynikající práci (30. 4. 1968) propůjčeného kolektivu trutnovské lesnické školy prezidentem republiky L. Svobodou, nositel resortního vyznamenání Zasloužilý pracovník ministerstva lesů a dřevařského průmyslu ČSR (25.5. 1989), nositel pamětní medaile města Jaroměře (21.10. 1994), čestný občan rodné obce Rychnovek - Zvole u Jaroměře (3. 3. 2005) a čestný občan města Jaroměře (18.12. 2008). Čestná občanství mu byla udělena zastupitelstvy z mého podnětu za jeho vynikající a obětavou práci.

Na trutnovských lesnických školách  během 30 let (1960-1990) vykonal obrovskou pedagogickou, organizační i publicistickou práci. Vyučoval finální předmět lesní těžba a byl dlouhá léta vedoucím učitelem učebních praxí, vedoucím postmaturitního studia, autorem a spoluautorem desítek učebních textů. Jako pedagog patřil mezi velmi svědomité a poctivé učitele. Byl mezi prvními  absolventy v roce 1945 nově založené Státní vyšší lesnické školy v Trutnově (1946-1950), absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze (1964, promován lesním inženýrem), postgraduálního studia  na VŠZ v Brně , kde získal kvalifikaci učitelské způsobilosti. Životním omylem však bylo jeho členství v KSČ, o které přišel po stranických čistkách v roce 1970, což jako poctivý historik lesnického školství v Trutnově po pravdě musím zmínit, stejně jako skutečnost, že kolega Václav Němec, pocházející z lidovecké katolické rodiny stavebního technika  byl  ve 22 letech  jako politicky nespolehlivý odvelen k Pomocným technickým praporům a základní vojenskou službu musel vykonat zcela nedůstojně ve vojenských táborech nucených prací v dolech na Ostravsku  (1951-1953). Dále už po únoru 1948 a po srpnu 1968 mu jako politicky nespolehlivému komunisté zabavili střelné lovecké zbraně.

Teprve v roce 2001 se odstěhoval z Trutnova do Jaroměře. Avšak zde se  hned po odchodu do starobního důchodu (1990) osobně zasloužil o navrácení lesního majetku městu Jaroměři už k 1.7. 1991 a už tehdy se stal vedoucím Městských lesů  Jaroměř se sídlem v Prorubech.

Po funkci lesmitra mu dne 17. ledna 2004 udělila Rada města Jaroměře l stavovský titul „lesní rada", a to zcela zaslouženě. Díky jeho úspěšné manažerské činnosti se totiž lesní majetek  zmnožoval, zveleboval a město Jaroměř jako vlastník lesů za jeho působení bohatlo. V této záslužné činnosti pokračuje jeho syn lesmistr Jaroslav Němec, rovněž absolvent trutnovské lesnické školy.

Významná je také publikační činnost Václava Němce, který je autorem hodnotných  vlastivědných publikací o obci Zvole (2004), Rychnovek na Jaroměřsku (2009) a průkopnické monografie Vlčkovice v Podkrkonoší (2010, 154 stran) na Trutnovsku, v níž autor prokázal též solidní znalost němčiny při studiu archivních dokumentů.  Vynikající je též Němcova původní přínosná odborná monografie Minulost a současnost lesů města Jaroměře (2006, 216 stran).

Ve Václavu Němcovi odešel též hodný a laskavý člověk, ochotný druhým rád pomoci, velmi pracovitý a skromný muž. Čest jeho památce!

Jiří Uhlíř