„Část výuky se koná v budově lycea v Podmoklicích, část v provizorních prostorách waldorfské základní školy v Žižkově ulici v centru. Žáci i učitelé musejí mezi jednotlivými hodinami přebíhat,“ popsal situaci semilský starosta Jan Farský.

Podle něj již dvakrát neuspěla žádost o dotace z evropských fondů na kompletní rekonstrukci budovy lycea. Letos se dokonce nepodařilo získat ani příspěvek od Libereckého kraje. „Počet uživatelných učeben v lyceu už nepostačoval pro zajištění výuky, a proto muselo být o letošních prázdninách přistoupeno k rekonstrukci druhého patra budovy Základní školy a Střední školy waldorfské v ulici Žižkova,“ uvedl semilský starosta.

Město vyčlenilo z vlastního rozpočtu více než čtyři miliony korun na rekonstrukci kotelny, kabinetu, čtyř učeben a sociálního zařízení v budově v Žižkově ulici. Zhruba jeden milion se podařilo získat prostřednictvím Nadačního fondu základní školy waldorfské v Semilech, který sehnal podporu tří německých fondů. Nyní jsou k dispozici dvě patra v Žižkově ulici, neutěšený stav školy však nadále trvá.