Projekt rekonstrukce budovy i jejího okolí představil architekt Ladislav David se svým kolektivem. Celé dílo v hodnotě zhruba 30 milionů korun by mělo být z devadesáti procent zaplaceno z Operačního programu Životního prostředí, město Turnov, jako nositel projektu, by do něj investovalo necelé tři miliony.

Diskuse, která následovala po představení tohoto bodu místostarostou Otakarem Špetlíkem a tvůrci projektu, nebyla vůbec jednoznačná. Podle názoru Tomáše Hudce je sice pěkné, že město na celou stavbu získá dotaci od Evropské unie, avšak podle smlouvy po deset let, bude muset hradit náklady na provoz, který bude jistě ztrátový, a to ve chvíli, kdy šetří na vlastních organizacích. „Nemá smysl něco tvořit, když domácím organizacím osekáváme peníze. Naše ztráty budou kvůli tomu ještě větší,“ dodal.

Vyšli z dispozic staré budovy

Otta Jarolímek soudil, že hlavním téma by měla být ekonomika, přestože expozice bude jistě zajímavá. Rozhodně se mu však nelíbilo její umístění až v podkroví objektu, podobně, jako vnější přístavba šachty s výtahem. Proto navrhl celý bod ještě dopracovat a pak předložit ke konečnému schválení.

Architekt Ladislav David všem vzápětí vysvětlil, že se spolupracovníky neprojektovali novou stavbu, ale museli vyjít z možností staré budovy. On sám by jinak také volil dispozice jiné. Tady však bylo třeba vyhovět i podmínkám zadání a souladu s manuálem, který už prošel schvalovacím řízením, a to se jim podařilo.

„Vnější přístavbu výtahové šachty nepovažuji za necitlivý přístup. Kdybych ji navrhoval u nové budovy, postupoval bych stejně, protože u domu v nížině bych zvolil prvek, který na něj pohledem upoutá,“ vysvětlil. Navíc čnějící šachtu ještě doporučil zvýraznit, například instalací vlajek. Podobně objasnil i rozložení expozic a využitelného zázemí, které bude sloužit návštěvníkům i veřejnosti z okolí.

Budou i společenské prostory

Budova by totiž měla poskytnout návštěvníkům ukázku historie zdejšího kraje, fenoménů Českého ráje, a také je informovat o tom, co mohou v nejbližším okolí ještě shlédnout. Ve spodní části by proto měly být výstavní boxy a měnitelná projekce, v druhém podlaží multifunkční sál s knihovnou a ve třetím pak výstavní prostory.

Ladislav David zastupitele ujistil, že mnohé podrobnosti předem konzultovali s pracovníky Chráněné krajinné oblasti Českého ráje.

Podobně i předkladatel Otakar Špetlík vysvětlil, že zde také vzniknou společenské prostory pro okolní občany, které tu dlouhodobě chybí. Místostarosta Jaromír Pekař pak všechny ujistil, že už dnes mají předběžné smlouvy s agenturami, které se budou na financování provozu podílet, a proto náklady města na provoz budoucího Domu přírody budou jen minimální. Zastupitelé o jeho konečné realizaci rozhodnou v budoucnu.

Otakar Grund