Je do jisté míry výjimečný, protože počítá s využitím koncesního řízení, které propojuje několik obvykle oddělených fází – projektovou přípravu, rekonstrukci objektu, provoz, údržbu i financování. Hlavním cílem je motivace dodavatele k dlouhodobé udržitelnosti projektu a úspoře celkových nákladů.

„Budova i do budoucna zůstane v majetku města. Očekávaná kapacita je 56 lůžek, z toho dvě desítky budou rezervovány pro zdejší občany. Výše investice činí 47 milionů korun a po rekonstrukci by měl smluvní vztah zaručit provoz na 30 let,“ shrnula základní údaje starostka Dagmar Sahánková. Podíl města na investici má být 20 milionů, 5,4 milionu tvoří vlastní kapitál dodavatele, 21,6 milionu poskytne banka formou půjčky, která bude hrazena výnosy z provozu zařízení.

„Jednání probíhají již rok a půl. Není to jednoduché, ale seniorům musíme věnovat co nejvíce pozornosti. Vždyť mnozí tu prožili celý život a kvůli nedostatečné kapacitě musí odcházet do domovů důchodců jinam. To je pro ně hodně těžké,“ dodala Dagmar Sahánková.

Město vede jednání se společností AHC, která provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných a domovy pro seniory v několika krajích České republiky. Ta bude zodpovědná za projektovou dokumentaci, rekonstrukci, postupnou údržbu a provoz. „Hostinné se bude částečně finančně podílet na rekonstrukci i na následném provozu a údržbě zařízení. Koncesní smlouva strukturou i obsahem respektuje vzorovou koncesní smlouvu vytvořenou Ministerstvem financí. Například v případě předčasného ukončení a přístupu ke kompenzaci jednotlivých stran,“ připomněla starostka Sahánková.

Ze zpracovaného finančního modelu vzešel očekávaný roční obrat 18 milionů korun. Dodavatel bude městu v průběhu celého projektu platit pachtovné ve výši 2,5 procenta z ročního obratu, odhadem půl milionu korun. Město bude naopak platit poplatek za poskytování služeb v rozsahu 0,8 až 2,1 milionu, v závislosti na dotaci kraje.

Pokořitel všech světových osmitisícovek Radek Jaroš odstartoval v sobotu závod horských nosičů od dolní stanice lanovky na Sněžku. Foto: Deník/Jan Braun
Radek Jaroš přespal na Sněžce, lanovkou se svezl po padesáti letech