Odhalení památníku obětem světové války bylo v roce 1934 velkou slávou. Jenže, 20. století nemělo slitování ani s pomníky a po odsunu Němců z něj zbylo jen torzo.

Přišla ale doba vstřícnějšího přístupu k minulosti a když společnou řeč našli současní i bývalí obyvatelé Heřmanových Sejfů, jak se Rudník do roku 1952 jmenoval, bylo už ke znovuobnovení pomníku blízko.

„Zbyly jen dvě postranní desky se jmény padlých a středová část s nápisem Věnováno našim synům. Ta byla náhodně objevená při odklízení následků povodně z roku 2013. Roky sloužila jako lavička na autobusové zastávce a byla jen mírně poškozená. Tím myšlenka obnovy dostala nový impuls," řekla v sobotu před početným publikem koordinátorka obnovy pomníku Olga Hájková.

Autorem je trutnovský kamenosochař a restaurátor Petr Beneš, který k realizaci přizval sochařku Lucii Truněčkovou. „Původně byl památník ze žuly a vsazený do zdi u pivovaru. Ale podmínky se změnily, nikdo neví, co s budovami v pozadí bude. Proto jsem navrhl předsazení a až vzrostou za památníkem vysazené tisy, celý prostor pěkně oddělí," poukázal na změnu Petr Beneš, který olámaný středový blok nechal v původní podobě. „Památník už není jen o chlapech, kteří padli v I. světové válce. Svým osudem vypovídá i o době následující, proto je centrální část v takovém stavu, v jakém ji našli," dodal Petr Beneš.

Pomník je zpět. Se starým i novým obsahem

Díky německým krajanům se podařilo zachránit a na bezpečné místo uložit nápisové desky a při odklízení následků povodně byl náhodně objeven jen mírně poškozený středový blok. Myšlenka obnovy válečného pomníku začala nabírat konkrétní směr.

„Nejdůležitější bylo, že se našel člověk, kterého zajímá historie a chce s ní pracovat, což byla v našem případě Olga Hájková. A musely nás taky postihnout povodně, po kterých se daly věci do pohybu," podotkl místostarosta Rudníku Jiří Stuchlík.

Původní pomník by celý ze žuly. „Zřízení inicioval Spolek pro podporu vojenských vysloužilců, finančně přispěly spolu s obcí i místní spolky a soukromí dárci. Pozemek v tehdejším centru obce před pivovarem poskytl jeho majitel Josef Kluge. Pomník byl vytvořený podle návrhu sochaře Ernsta Kleinwächtera z Hostinného," nahlédla do historie Olga Hájková.

„Obnovit ho v původní podobě by bylo velmi drahé. Proto jsme použili božanovský pískovec. Akademická sochařka Lucie Truněčková zhotovila model a ten jsme potom převedli do reálné podoby. Ve čtyřech lidech nám to s přestávkami zabralo tři měsíce," řekl trutnovský kamenosochař a restaurátor Petr Beneš.

Nová podoba vychází z pomníku původního, prostřednictvím dochovaných částí je v něm však zachycen i jeho poválečný osud.

Česko – německá spolupráce má v obci delší tradici a projevila se již několikrát při obnově drobnějších památek. „Pomník je věnovaný synům vlasti. Nápis nezní nijak vojensky či bojovně. Nebyla řeč o žádných hrdinech. Měl připomínat ty, kteří padli v hrozné válce na frontách v Rusku, Itálii, Francii. Měl připomínat nesmyslnost válek a snad nám tu bude stát jako symbol spokojené společné budoucnosti," připomněl před sobotním odhalením Theodor Müller z Heimatkreis Hohenelbe.