Město ale s výsledky kontrol ministerstva financí a Úřadu regionální rady Severovýchod nesouhlasí a chce se odvolat. Uznává jen korekci ve výši 146.000 korun za výstavbu protihlukové stěny. Novinářům to včera sdělil starosta Tomáš Hocke.

Protihlukovou stěnu město nejprve z projektu vyřadilo, pak ji do něj zase začlenilo, ale nezažádalo si o změnu projektu. „Pochybení z naší strany tam nastalo," připustil starosta. Další údajné chyby však Turnov odmítá a bude žádat u ministerstva financí o prominutí korekce. Pokud neuspěje, hodlá škodu vymáhat po firmě Compet Consult, která organizovala výběrové řízení, a společnosti Strabag, jež stavěla terminál. S nimi výtky kontrolorů souvisejí. Podle nich dodatečné informace k zadávacím podmínkám nové soutěže nedostaly některé firmy. V podmínkách soutěže také bylo, že hlavní stavbyvedoucí musí mít autorizaci v oboru dopravní stavby, což podle auditu ministerstva financí Strabag nesplnil. Jejich stavbyvedoucí osvědčení získal až v průběhu stavby. Výstavbu dopravního uzlu, který propojuje železniční a autobusovou dopravu, připravovali v patnáctitisícovém Turnově od roku 2004.

Nové autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti vlakové stanice je v provozu od listopadu 2011. Jde o druhý největší dopravní uzel v Libereckém kraji. Turnov zakázku musel vypsat dvakrát. Autobusové nádraží měla původně postavit firma Euromont Group, která v první soutěži v roce 2009 zvítězila s nabídkovou cenou 75 milionů korun. Podle tehdejšího názoru antimonopolního úřadu ale město porušilo základní zásady rovného zacházení. Turnov proto soutěž na už zahájenou stavbu vypsal znovu. Opakovanou soutěž vyhrála firma Strabag s cenou o třetinu nižší.

(čtk, jm)