Zastupitelé města schválili snížení zálohy za čištění odpadní vody pro provozovatele čistírny odpadních vod (ČOV). Ten s tím ale nesouhlasí a považuje tento krok za likvidační.

Vychází z rozsudku

Zastupitelé rozhodli o výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro společnost LITAVE s. r. o. ve výši 1.266.667 korun bez daně. Tato cena bude platit od 1. prosince 2013 do doby pravomocného rozhodnutí Okresního soudu Trutnov.

„Rozhodnutí zastupitelstva snížit měsíční zálohu za čištění vycházelo ze dvou rozsudků Okresního soudu v Trutnově, které cenu za čištění určily. Byť se jedná o rozsudky nepravomocné, je jimi stanovená cena za čištění odpadní vody méně než poloviční oproti ceně, kterou požaduje provozovatel čistírny," vysvětlila starostka Edita Vaňková.

Současně soud rozhodl, že za období od roku 2005 do 2012 má vlastník ČOV zaplatit městu přeplatek ve výši přibližně 46 milionů korun. Protože ale rozsudky nejsou pravomocné, město vyplacení peněz zatím nemůže nárokovat.

„Platit za této situace v dosavadní výši, by bylo ze strany města porušením zásady dobrého hospodáře," dodala starostka Edita Vaňková.

Zároveň informovala starostka o opakovaných jednáních s majitelem čistírny odpadních vod o možném odkoupením. „Majitel ČOV nemá zájem zařízení městu prodat," uvedla Vaňková.

Město proto usiluje o výstavbu vlastní čistírny. „Jsme přihlášeni do nové dotační výzvy číslo 53. Hodnocení bude asi v lednu, je tam více žadatelů. Dodali jsme všechny potřebné doklady a byli jsme registrováni," sdělil místostarosta Jan Bém.

Změní jednací řád?

Na jednání nemohl vystoupit zástupce LITAVE David Horák. Není občanem města, ani tu nevlastní nemovitost. Zastupitelé tak odhlasovali, že vystoupit nesmí. Svůj postoj zaslal v otevřeném dopise. „Spor bude řešit krajský soud. Kalkulovat proto s variantou, že spory jsou prakticky vyhrány, a na základě těchto rozsudků přijímat tak zásadní rozhodnutí, je zajisté krátkozraké," stojí v něm.

V návaznosti na to, navrhl zastupitel Emil Kudrnovský, aby se zastupitelstvo příště zabývalo změnou jednacího řádu. Na jednání by podle něj mohl vystoupit také člověk, který tu podniká. Je ale třeba návrh připravit tak, aby byl ve shodě se zákonem.