Od 1. ledna 2017 vejde v účinnost nové znění obecně závazné vyhlášky města Trutnova o místním poplatku ze psů. Změna pro držitele psů nastane především v počtu možných splátek. Ti, kteří hradí poplatek do výše 500 korun, jsou povinni jej zaplatit vždy k 30. dubnu každého roku. Držitelé psů, kteří platí poplatek vyšší než 500 korun, jej mohou uhradit ve dvou splátkách, a to vždy k 30. dubnu a 31. říjnu daného roku.

„Nově již také nebudou poštou zasílány složenky. Lidé mohou poplatek zaplatit bankovním převodem nebo osobně na pokladně Městského úřadu Trutnov," dodává Ivan Adamec. Momentálně je v Trutnově a jeho blízkém okolí registrováno více než 3.000 držitelů psů. Ve vyhlášce dochází i ke zpřesnění okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

„Za své čtyřnohé kamarády nadále nebudou muset platit osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P, dále osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, držitelé psů, kteří jsou využíváni jako služební psi Policií ČR nebo městskou policií, a další osoby, které jsou v nové vyhlášce specifikovány," vysvětluje trutnovský starosta Adamec.

(md)