Lidé s červenými kartami v rukou by rádi slyšeli, (ale diskutovat nešli) proč Miloš Zeman pronesl: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem ‚Hitler je gentleman'. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky'," dodal tehdy prezident Miloš Zeman. Hlava státu se však k tomuto citátu nevyjádřila. Místo něj se k této otázce vyjádřil jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Ten uvedl, že se k inkriminovanému citátu, který prezident přiřkl Ferdinandu Peroutkovi, zatím nedopracoval, ale našel dost informací, které tohoto žurnalistu a spisovatele „usvědčují" z podpory tehdejšího fašistického režimu.

„Na začátek musím říct, že se tomu věnuji především ve volném čase. Asi by nebylo vhodné, abych se tím zabýval při práci," řekl Jiří Ovčáček s tím, že velice pečlivě prochází výtisky časopisu Přítomnost. A to od roku 1939 zpětně.

„Již dříve jsem poukázal na některé články, kde se Ferdinand Peroutka vyjadřoval k Adolfu Hitlerovi, popřípadě ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava. A prvotní výsledky mého bádání jsou velmi zajímavé. Ukazují, že Peroutka v určitém krátkém období podlehl jakési snaze legalizovat období Druhé republiky a vzniku protektorátu," uvedl mluvčí prezidenta republiky s tím, že z textů je znát jakási náklonnost Ferdinanda Peroutky k režimu Adolfa Hitlera.

„V době, kdy proběhla okupace, tak Peroutka psal články, které svým způsobem legalizovaly protektorátní reprezentaci. Sice hovoří o tom, že Adolf Hitler není náš vůdce, ale naším vůdcem jsou protektorátní činitelé. Jinými slovy řečeno kopíroval oficiální linii protektorátní vlády," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. 

Kauza Ferdinand Peroutka

Otázka ze shromáždění Trutnovanů: Když váš mluvčí (rozuměj Jiří Ovčáček – pozn. redakce) najde tu citaci, kterou jste zmínil, a kterou jste sledoval, (článek Hitler je gentleman – pozn. red.) tak co říkáte tomu, že vás příbuzní novináře chtějí žalovat?

Tak za prvé: Protože jsem ten článek na vlastní oči četl, tak jsem přesvědčen, že můj mluvčí ho najde. Dokonce - protože mám fotografickou paměť, vím, že ten článek je na levé straně v dolní polovině. Celý problém je v tom, že já jsem tu Peroutkovu Přítomnost před asi třiceti lety v univerzitní knihovně četl v těch svázaných ročnících asi čtvrt roku. Takže si dovedu představit, že mluvčímu, který má i jiné povinnosti, to potrvá, řekněme, také určitou dobu. Ale protože věřím svým očím, tak není problém, abych nepochyboval o tom, že článek se najde.

A už teď, díky tomu, že se otevřela Pandořina skříňka a džin byl vypuštěn z láhve, se našly i jiné články Ferdinanda Peroutky. A já jen připomenu, a můj mluvčí to citoval, tento článek se už našel, pouze článek z dubna 1939, kde Ferdinand Peroutka, zhruba měsíc po vyhlášení Protektorátu, píše o tom, že Adolf Hitler, velký vůdce německého národa, největší z Němců, vstoupí do vlády německých dějin. A kdybych mlčel, protože chápu, že v této době už nemohl psát proti Hitlerovi, tak by zůstal objektivním novinářem. A tento článek, vedle článků jiných, které teď nechci citovat, ale jeden se týká vztahu s německou říší, druhý se týká vyhlášení Protektorátu, třetí se týká přitakání německému antisemitismu, bohužel i pro mě samotného kreslí Ferdinanda Peroutku v poněkud jiném světle. Ale přesto si ho vážím jako velkého novináře, o němž jsem se domníval, že uklouzl jednou. Článkem Hitler je gentleman. Teď vidím, že těch uklouznutí bylo zřejmě několik.